Zo Vrij! als een aardbei!

n

Laatste nieuws

De laatste updates van Vrij!
Noorderkade blijft gewoon een zooitje
De Noorderkade zou voor een periode van 6 maanden gedeeltelijk buiten gebruik gesteld worden vanwege instortingsgevaar door achterstallig onderhoud. Dit in afwachting van mogelijke privatisering…
m

Onze mensen

Dit zijn de mensen die zich voor een Vrij! Beverwijk inzetten
Kelly Uiterwijk

Fractievoorzitter
lees meer

Puck Witte

Steunfractielid
lees meer

Frans Koster

Partijvoorzitter
lees meer

Willem Bakker

Penningmeester
lees meer

s

Onze speerpunten

Veiligheid!

De veiligheid in de wijken aanpakken, verloedering tegengaan en de banden met de wijken aanhalen.

Minder regeldruk!

Minder regeldruk vanuit de gemeente, de gemeente moet zich positief opstellen ten opzichte van initiatieven in Beverwijk. Het verlenen van een vergunning moet gemakkelijker worden.

Samenwerken!

De gemeente gaat enthousiast meewerken aan het mogelijk maken van evenementen.

Grofvuil!

Één vaste dag in de maand het grof vuil ophalen zonder afspraak.

Dekkende begroting!

De begroting moet dekkend gemaakt worden zonder uit de reserves te pakken of de lasten voor onze burgers te verhogen. De tering naar de nering zetten.

Geen fusie!

Geen fusie met Heemskerk en Velsen, eerst verdere regionale samenwerking over stadsgrensoverschrijdende voorzieningen.

Gratis parkeren!

Omdat gebleken is dat de proefperiode van gratis parkeren leidt tot vergroting van de aantrekkelijkheid van het stadscentrum, zullen wij ons er voor inzetten om parkeren op de grote parkeerplaatsen gratis te maken.

Beter wegenonderhoud!

Het wegenonderhoud moet drastisch verbeteren en de werkzaamheden zullen op elkaar afgestemd worden in een langetermijnplanning, zodat niet heel Beverwijk vast komt te staan door wegwerkzaamheden.

Toerisme!

Wijk aan Zee is een belangrijke toeristische trekpleister. Het is belangrijk om de Blauwe Vlag te behouden en Wijk aan Zee en het strand bereikbaar en schoon te houden.

Zorg!

Één gezin, één regisseur moet de leidraad worden in ons zorgaanbod. Zorg moet overzichtelijk, bereikbaar en betaalbaar zijn.

Openbaar groen!

Het onderhoud en de aanleg van groen moet veel beter.

A8 - A9!

Bij de verbinding A8-A9 is de golfbaanvariant voor ons onbespreekbaar.

v

De partij

Vrij! is een lokale politieke partij in Beverwijk. De partij is opgezet door een groep betrokken Beverwijkers, die op zoek zijn naar verbinding en openheid in de Beverwijkse politiek. Wij vinden veiligheid, vrijheid en toegankelijkheid van groot belang. Wij worden verbonden door onze liefde voor Beverwijk en gaan ons inzetten voor de gewone Beverwijker.

Steun ons door lid te worden van Vrij! en denk en werk met ons mee voor een mooier Beverwijk. Klik hier om lid te worden.

v

Verkiezingsprogramma

v

Verkiezingsprogramma

De hoofdstukken van ons verkiezingsprogramma. Klik op de onderwerpen om meer te lezen.
Veiligheid

hoofdstuk 1

De veiligheid in de wijken moet worden aangepakt. Daarbij is het van belang om verloedering tegen te gaan en de banden met de wijken aan te halen. Er is oog voor de sociale veiligheid. De focus van de handhaving verschuift naar veiligheid en tegengaan van overlast.

Ondernemers zullen positief door de gemeente worden bejegend en er zal medewerking worden verleend aan het mogelijk maken van evenementen.. Het afgeven van vergunningen moet gemakkelijk worden. Wij willen in het centrumgebied gratis parkeren invoeren op de grote parkeerplaatsen.

Zorg

hoofdstuk 3

De afgelopen jaren is door de transities de verantwoordelijkheid over de zorg grotendeels verschoven naar de gemeente. De continuïteit moet gewaarborgd worden. De gemeente moet de prestatieafspraken met de zorgaanbieders goed controleren. De samenwerking met de sociale wijkteams is meer dan ooit belangrijk, daarnaast streven we naar één contactpersoon per gezin.

Verkeer

hoofdstuk 4

Het wegenonderhoud moet drastisch verbeteren. De werkzaamheden zullen op elkaar afgestemd worden, om te voorkomen dat heel Beverwijk vast loopt. Verkeersveiligheid heeft hoge prioriteit Bij het groenonderhoud moet rekening worden gehouden met de verkeersveiligheid. Goede afspraken met de aanbieders van Openbaar Vervoer zijn noodzakelijk.

Het is belangrijk dat alle kinderen met een voldoende basisniveau naar school gaan, daarom stimuleren wij de voor-en vroegschoolse educatie. Voldoende speelplaatsen en een goede spreiding vinden wij belangrijk voor ontwikkeling. Sport is een kerntaak van de gemeente en moet laagdrempelig en bereikbaar blijven.

Waar mogelijk zal de gemeente bij de aanbesteding de voorkeur geven aan lokale ondernemingen. Een intensievere samenwerking met Heemskerk en Velsen vinden wij wenselijk voor stadsgrensoverschrijdende voorzieningen. Een fusie is nog niet aan de orde. Wij vinden een betere verbinding van de A8-A9 belangrijk, daarbij is de golfbaanvariant onacceptabel.

De begroting wordt dekkend gemaakt zonder uit de reserves te pakken of de lasten van onze inwoners te verhogen. Een goede relatie tussen het college en de inwoners vinden wij belangrijk, het wekelijkse spreekuur moet terugkomen.

Wijk aan Zee

hoofdstuk 8

Wijk aan Zee, een belangrijke toeristische trekpleister. Wij zijn trots op de blauwe vlag en vinden het belangrijk om deze te behouden. Bereikbaarheid blijft een punt van aandacht, met name in de zomer. Initiatieven vanuit Wijk aan Zee om het strand schoon te houden (onder)steunen we van harte.

Beverwijk zal zich tot de wettelijke norm beperken wat betreft opvang en huisvesting van asielzoekers. Beverwijk zal geen pro actief beleid voeren. Integratie is belangrijk, om dit proces te versnellen vinden we een spreiding bij huisvesting en bemiddeling bij vrijwilligerswerk noodzakelijk.

Volg Vrij! Beverwijk op

Laat gerust hieronder een berichtje achter!
Ook kunt u mailen naar info@vrijbeverwijk.nl of ons bellen op 0657990020

Laat gerust hieronder een berichtje achter! Ook kunt u mailen naar info@vrijbeverwijk.nl of ons bellen op 0657990020