Doe mee


Lid Worden!

Steun ons door lid te worden van Vrij!  en denk en werk met ons mee voor een mooier Beverwijk.  Als lid mag je (na betaling van contributie) meestemmen in de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Het lidmaatschap kost €15,00 per jaar.

Ben je nog geen 18 jaar, maar wel geïnteresseerd in Vrij! Beverwijk? Wordt dan aspirant-lid van onze partij. Het lidmaatschap voor onze aspirant-leden is €5,00 per jaar.  Als aspirant-lid heb je nog geen stemrecht, maar je praat wel mee en je hebt het recht voorstellen te doen. Als je 18 jaar wordt, dan word je automatisch (gewoon) lid van Vrij! Beverwijk.

Wil je lid worden van Vrij! of heb je vragen neem dan contact op met ons bestuur via: secretaris@vrijbeverwijk.nl

Of laat uw naam, adres en geboortedatum hier onder achter:

 


Doneren!

Draagt u onze partij een warm hart toe en wilt u graag iets bijdragen aan onze partij?  Donaties zijn erg welkom. Omdat wij een lokale partij zijn hebben wij minder te besteden voor de verkiezingscampagne dan de landelijke partijen.  Daarom kunnen wij uw financiële bijdrage goed gebruiken. U kunt ons financieel steunen door een donatie over te maken naar bankrekening: NL 03 INGB 0008 0998 54 tnv: “Vrij” of gebruik de PayPal link. U beslist zelf hoeveel, alle kleine beetjes helpen!


Meedoen!

Wilt u Vrij! steunen en een actieve rol spelen binnen onze partij? Wij staan voor onze kieslijst altijd open voor betrokken Beverwijkers. Neem contact op met ons bestuur via: secretaris@vrijbeverwijk.nl