Meteen naar de inhoud

Wijkermeerpolder

Een belangstellend burger van Beverwijk heeft gevraagd naar het standpunt van Vrij! over de Wijkermeerpolder.

Wij hebben hem als volgt geantwoord:

Uiteraard kan Vrij! alleen een standpunt hebben over het gedeelte van de Wijkermeerpolder binnen de gemeente Beverwijk.

De polder bestaat voor het grootste gedeelte uit agrarische bedrijven ten zuiden van de Noorderweg. Ten Noorden van de Noorderweg is een recreatiegebied in aanleg.

De agrarische bedrijven staan erg onder druk vanwege de schaalgrootte en het is de vraag of deze in de toekomst als zodanig rendabel kunnen worden voortgezet.

Zo lang er geen duidelijkheid is over deze toekomst zal er in ieder geval gezorgd moeten worden dat er geen verdere versnippering plaatsvindt. De provincie Noord-Holland ziet in de Wijkermeerpolder een duidelijk groengebied en het lijkt vanzelfsprekend dat die groenstructuur in de toekomst gehandhaafd blijft.

Toch zien we, zij het uiterst beperkt , een mogelijkheid om het gebied een betere gebruiksmogelijkheid te bieden.

Een klein gedeelte van het gebied is enkele tientallen jaren geleden al voorzien van bestrating en riolering en kan dan ook niet meer agrarisch worden benut, tegelijkertijd wordt de grond niet gebruikt voor andere doeleinden en dat kan ook niet vanwege de bepalingen in het bestemmingsplan.

Dit gebied bevindt zich aan de rand van de A9 vlak bij de Wijkertunnel en ligt feitelijk in het centrum van de stedelijke bebouwing van Amsterdam, Zaanstad, de IJmond en Alkmaar.

Deze steden hebben allemaal een intensief winkelgebied dat dag in dag uit bevoorraad moet worden. Deze bevoorrading geschiedt vanwege milieueisen bij voorkeur door kleine elektrische vrachtwagens.

Omdat dit gebied op optimale afstand ligt van deze steden is het naar onze mening zinvol te onderzoeken of hier een logistiek centrum kan worden gevestigd.

Dan worden drie vliegen in één klap geslagen: 1) de noordelijke IJmond die al tientallen jaren lang bekend staat als een logistiek centrum versterkt zijn economische positie.2) het braakliggende terrein wordt weer benut 3) de milieutechnische wensen en eisen worden optimaal gewaarborgd en gerealiseerd.

Als u nog vragen heeft kunt u altijd terecht bij onze lijstduwer en voorzitter Frans Koster.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.