Meteen naar de inhoud
n

Laatste nieuws

De laatste updates van Vrij!
v

Verkiezingsprogramma

v

Verkiezingsprogramma

Veiligheid is voor Vrij! top prioriteit. We focussen daarbij op de aanpak van drugsoverlast en jeugdoverlast. We gaan voor de harde aanpak in probleemwijken. De handhaving gaat zich richten op échte problemen.

Beverwijk en met name Wijk aan Zee worden zwaar belast door de omliggende industrie. De gezondheid komt op 1, dat houdt in dat we stoppen met het stapelen van voor de gezondheid negatieve effecten.

De afgelopen jaren is door de transities de verantwoordelijkheid over de zorg grotendeels verschoven naar de gemeente. De continuïteit moet gewaarborgd worden. De gemeente moet de prestatieafspraken met de zorgaanbieders goed controleren. De samenwerking met de sociale wijkteams is meer dan ooit belangrijk, daarnaast streven we naar één contactpersoon per gezin.

Zorgeloze zorg

hoofdstuk 4

Iedereen moet gebruik kunnen maken van de benodigde zorg. We focussen op de aanpak van eenzaamheid. In de jeugdzorg maken we een scheiding tussen zorg- en opvoedvragen. We zetten ons in voor een toegankelijk minimabeleid met vergoeding van dierenartskosten.

Feilloos verkeer

hoofdstuk 5

Iedereen moet makkelijk van A naar B kunnen komen, daarbij is gewoon ruimte voor de auto. We pakken achterstallig wegenonderhoud versneld aan. We zetten ons in op de terugkeer van de intercity. De Noorderkade wordt als de sodemieter weer begaanbaar gemaakt.

De begroting moet op orde zijn, ook op lange termijn. We geven niet meer uit dan er binnenkomt. Van de algemene reserve blijven we netjes af, die is voor noodgevallen. We gaan geen prestigeprojecten uitvoeren zonder dekking.

We gaan op korte termijn woningen bouwen op plekken waar dat realistisch is. Bij sociale huurwoningen krijgen Beverwijkers binnen de wettelijke mogelijkheden voorrang. We gaan langdurige leegstand en verloedering aanpakken.

We stimuleren sporten en bewegen in clubverband en op straat. Groen moet minder versnipperd worden over Beverwijk. Om dit te bereiken vergroenen we onze parken. Als er nog een mogelijkheid is dan redden we de vijver in Overbos van demping.

We zorgen er voor dat onze jeugd onbezorgd kan opgroeien. We creëren uitdagende speelplaatsen voor jonge kinderen en hangplekken op locaties waar het weinig overlast geeft. We koesteren ons onderwijsaanbod en voegen daar graag een HBO aan toe.

Participatie moet echt ergens over gaan, dat doen we niet voor de bühne. We betrekken inwoners VOORAF en binnen duidelijke kaders. De gemeente is laagdrempelig bereikbaar en het college van burgemeester en wethouders houdt een wekelijks spreekuur.

Afval is geen hobby en daarom moet het makkelijk zijn om afval aan te bieden. We gaan inzetten op nascheiding. De containers gaan weer open zonder pasje. We voeren de maandelijkse ophaaldag voor grofvuil opnieuw in en verruimen de openingstijden van het afvalbrengstation.

Wijk aan Zee is een mooi kustdorp. Wijk aan Zee behoudt haar échte familiestrand. We bieden zekerheid aan strandhuisjeseigenaren. De voorzieningen voor inwoners blijven op peil. We onderzoeken de aanleg van een tweede ontsluitingsweg met één baan.

Vrij! zegt NEE tegen een fusie met Velsen en/of Heemskerk. We focussen op samenwerkingen in het belang van Beverwijk, dit kan ook zijn met gemeenten buiten de IJmond. We betalen alleen mee aan initiatieven die gunstig zijn voor Beverwijk.

We gaan niemand dwingen om van het gas af te gaan. Isolatie is altijd nuttig en dit stimuleren we dan ook. We plaatsen geen windturbines en zonneweides in Beverwijk en Wijk aan Zee. We zetten in op klimaatadaptatie om onze gemeente waterbestendig te maken.

Integreren begint met het leren van de Nederlandse taal. Daar zetten we dan ook stevig op in, zowel bij kinderen als volwassenen. Beverwijk profileert zich als een strenge inburgeringsgemeente. Om de integratie te bevorderen verdelen we statushouders over alle wijken.

m

Onze mensen

Dit zijn de mensen die zich voor een Vrij! Beverwijk inzetten
Kelly Uiterwijk

Fractievoorzitter
lees meer

Roderick Waijers

Raadslid en secretaris
lees meer

Puck Witte

Steunfractielid
lees meer

Vince Taskin

Steunfractielid en Kascommissie
lees meer

Willem Bakker

Penningmeester
lees meer

Kick van der Eng

Algemeen bestuurslid
lees meer

Julius Boele

Algemeen bestuurslid
lees meer

s

Onze speerpunten

Veiligheid voorop!

Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in Beverwijk. We richten ons op probleemgebieden en specifiek op drugsoverlast en jeugdoverlast. De handhaving gaat zich richten op echte problemen.

Woningen voor Wijkers!

We gaan realistisch en op korte termijn woningen bouwen. Bij sociale huurwoningen krijgen inwoners van Beverwijk voorrang.

Gezondheid op 1!

Tata moet zo snel mogelijk GEZOND gaan produceren. De gemeente schuift niet langer af, maar pakt haar verantwoordelijkheid.

Feilloos verkeer!

We pakken achterstallig wegenonderhoud versneld aan. Iedereen moet makkelijk van A naar B kunnen komen, daarbij is ook ruimte voor de auto.

Gratis parkeren!

In het centrum voeren wij gratis parkeren in op de grote parkeerterreinen

Makkelijk ondernemen!

Beverwijk is een ondernemer vriendelijke gemeente. De lijnen worden korter. Het aanvragen van een vergunning wordt gemakkelijker.

Fusie is een illusie!

Vrij! zegt NEE tegen een fusie met Heemskerk en/of Velsen. Bij samenwerking kijken wij naar de brede regio. Hierbij staat het belang van Beverwijk voorop.

Vaste ophaaldag grofvuil!

We voeren de maandelijkse vaste ophaaldag voor grofvuil opnieuw in. Daarna intensiveren we de handhaving op afvaldumpingen.

Integrale integratie!

Beverwijk profileert zich als strenge inburgerinsgsgemeente. Integreren begint met het leren van de Nederlandse taal en het omarmen van Nederlandse gewoontes en gebruiken.

Conflictloos klimaat!

We gaan niemand dwingen van het gas af te gaan. We zetten in op isolatie. Er komen geen windturbines binnen Beverwijk.

Geen gedoe met geld!

We blijven van de algemene reserve af. Onze begroting moet dekkend zijn. Dat houdt in dat bezuinigen onvermijdelijk is.

Eenzaamheid aanpakken!

Niemand in Beverwijk hoeft zich eenzaam te voelen. De sociale teams gaan de buurthuizen uit en de wijken in.

Extra woningen!

We willen extra woningen beschikbaar maken door de invoering van een leegstandsverordening en pre-mantelzorgwoningbeleid.

Oprechte participatie!

Participatie vindt vooraf plaats binnen duidelijke kaders. De gemeenteraad gaat meer aan het roer zitten. Het college houdt een wekelijks spreekuur.

Transformator-station

We tolereren geen blijvende overlast van het transformatorstation. De bromtoon mag niet hoorbaar zijn.

Welkom in Wijk aan Zee

Wijk aan Zee blijft een familiestrand. We houden de voorzieningen op peil. We onderzoeken de mogelijkheid van een tweede ontsluitingsweg met één baan.

v

De partij

Vrij! is een lokale politieke partij in Beverwijk. De partij is opgezet door een groep betrokken Beverwijkers, die op zoek zijn naar verbinding en openheid in de Beverwijkse politiek. Wij vinden veiligheid, vrijheid en toegankelijkheid van groot belang. Wij worden verbonden door onze liefde voor Beverwijk en gaan ons inzetten voor de gewone Beverwijker.

Steun ons door lid te worden van Vrij! en denk en werk met ons mee voor een mooier Beverwijk. Klik hier om lid te worden.

Volg Vrij! Beverwijk op

Laat gerust hieronder een berichtje achter!
Ook kunt u mailen naar info@vrijbeverwijk.nl of ons bellen op 0657990020

Laat gerust hieronder een berichtje achter! Ook kunt u mailen naar info@vrijbeverwijk.nl of ons bellen op 0657990020