De Partij

De Partij

Vrij! is een nieuwe, lokale politieke partij in Beverwijk. De partij is opgezet door een groep betrokken Beverwijkers, die op zoek zijn naar verbinding en openheid in de Beverwijkse politiek. Wij vinden veiligheid, vrijheid en toegankelijkheid van groot belang. Wij worden verbonden door onze liefde voor Beverwijk en gaan ons inzetten voor de gewone Beverwijker.

Steun ons door lid te worden van Vrij! en denk en werk met ons mee voor een mooier Beverwijk. Klik hier om lid te worden

Lees hier onze hele verkiezingsprogramma

Lees hier alles over onze mensen

Laatste nieuws

Onze mensen

Druk op de naam voor meer informatie
Kelly Uiterwijk

Kelly Uiterwijk

Fractievoorzitter / raadslid

Puck Witte

Puck Witte

Steunfractielid

Roderick Waijers

Roderick Waijers

Steunfractielid / Secretaris

Frans Koster

Frans Koster

Voorzitter

Willem Bakker

Willem Bakker

Penningmeester

Silvain Vierstraete

Silvain Vierstraete

Kandidaat gemeenteraad 2018

Julius Boele

Julius Boele

Kandidaat gemeenteraad 2018

Ina van Rijswijk-Eelman

Ina van Rijswijk-Eelman

Kandidaat gemeenteraad 2018

Lars van Roijen

Lars van Roijen

Kandidaat gemeenteraad 2018

Theo de Vries

Theo de Vries

Kandidaat gemeenteraad 2018

Wim Bakker

Wim Bakker

Kandidaat gemeenteraad 2018

Liesbeth Criens

Liesbeth Criens

Kandidaat gemeenteraad 2018

Liz de Vries

Liz de Vries

Kandidaat gemeenteraad 2018

Speerpunten

Onze speerpunten

Verkiezingsprogramma

Klik op het onderwerp en lees verder en denk met ons mee!

1: Veiligheid

De veiligheid in de wijken moet worden aangepakt. Daarbij is het van belang om verloedering tegen te gaan en de banden met de wijken aan te halen. Er is oog voor de sociale veiligheid. De focus van de handhaving verschuift naar veiligheid en tegengaan van overlast.

2: Ondernemerschap en evenementen

Ondernemers zullen positief door de gemeente worden bejegend en er zal medewerking worden verleend aan het mogelijk maken van evenementen.. Het afgeven van vergunningen moet gemakkelijk worden. Wij willen in het centrumgebied gratis parkeren invoeren op de grote parkeerplaatsen.

3: Zorg

De afgelopen jaren is door de transities de verantwoordelijkheid over de zorg grotendeels verschoven naar de gemeente. De continuïteit moet gewaarborgd worden. De gemeente moet de prestatieafspraken met de zorgaanbieders goed controleren. De samenwerking met de sociale wijkteams is meer dan ooit belangrijk, daarnaast streven we naar één contactpersoon per gezin.

4: Verkeer

Het wegenonderhoud moet drastisch verbeteren. De werkzaamheden zullen op elkaar afgestemd worden, om te voorkomen dat heel Beverwijk vast loopt. Verkeersveiligheid heeft hoge prioriteit Bij het groenonderhoud moet rekening worden gehouden met de verkeersveiligheid. Goede afspraken met de aanbieders van Openbaar Vervoer zijn noodzakelijk.

5: Onderwijs, jongeren en sport

Het is belangrijk dat alle kinderen met een voldoende basisniveau naar school gaan, daarom stimuleren wij de voor-en vroegschoolse educatie. Voldoende speelplaatsen en een goede spreiding vinden wij belangrijk voor ontwikkeling. Sport is een kerntaak van de gemeente en moet laagdrempelig en bereikbaar blijven.

6: Ruimtelijke ordening, economie en regionale samenwerking

Waar mogelijk zal de gemeente bij de aanbesteding de voorkeur geven aan lokale ondernemingen. Een intensievere samenwerking met Heemskerk en Velsen vinden wij wenselijk voor stadsgrensoverschrijdende voorzieningen. Een fusie is nog niet aan de orde. Wij vinden een betere verbinding van de A8-A9 belangrijk, daarbij is de golfbaanvariant onacceptabel.

7: Financiën en gemeente

De begroting wordt dekkend gemaakt zonder uit de reserves te pakken of de lasten van onze inwoners te verhogen. Een goede relatie tussen het college en de inwoners vinden wij belangrijk, het wekelijkse spreekuur moet terugkomen.

8: Wijk aan Zee

Wijk aan Zee, een belangrijke toeristische trekpleister. Wij zijn trots op de blauwe vlag en vinden het belangrijk om deze te behouden. Bereikbaarheid blijft een punt van aandacht, met name in de zomer. Initiatieven vanuit Wijk aan Zee om het strand schoon te houden (onder)steunen we van harte.

9: Asielbeleid en integratie

Beverwijk zal zich tot de wettelijke norm beperken wat betreft opvang en huisvesting van asielzoekers. Beverwijk zal geen pro actief beleid voeren. Integratie is belangrijk, om dit proces te versnellen vinden we een spreiding bij huisvesting en bemiddeling bij vrijwilligerswerk noodzakelijk.

Lees nu ons hele verkiezingsprogramma!

Contact

Laat gerust een berichtje achter!