Meteen naar de inhoud

Onze mensen

De fractie

Kelly Uiterwijk (Fractievoorzitter)
Roderick Waijers (Raadslid)
Tom Limmen (Raadslid)
Puck Witte (Steunfractielid)
Vince Taskin (Steunfractielid)

Het bestuur

Silvain Vierstraete (Partijvoorzitter)
Roderick Waijers (Secretaris)
Willem Bakker (Penningmeester)
Kick van der Eng (Algemeen bestuurslid)
Julius Boele (Algemeen bestuurslid)

De kascommissie

Ina van Rijswijk (Kascommissie)
Vince Taskin (Kascommissie)

De kandidatenlijst

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Vrij! is een politieke partij in de gemeente  Beverwijk, een partij die zijn wortels diep in de Beverwijkse samenleving heeft en er wil zijn voor de Beverwijkers en Beverwijkse ondernemers. Uitgangspunt hierbij is dat de gemeente de burger zo goed mogelijk ondersteunt bij initiatieven en we er samen voor zorgen dat Beverwijk (weer) een leefbare, bruisende stad wordt en blijft.

De politieke achtergrond van Vrij! is divers. Met zowel mensen vanuit het rechtse als het linkse politieke spectrum. In die zin is Vrij! partijoverstijgend. We worden verbonden door onze liefde voor Beverwijk en willen ons dan ook inzetten voor de lokale belangen van onze mooie stad.

Het partijprogramma is gebaseerd op liberale beginselen, dit betekent dat de overheidsbemoeienissen niet onnodig groot zijn, terwijl er tegelijkertijd een open oog is voor de gewone Beverwijkers. Onze inwoners verdienen het vertrouwen in de overheid. Dit betekent dat regels, die daarmee in strijd zijn, worden afgeschaft

In ons partijprogramma kunt u onze uitgebreide visie lezen. Wilt u zich liever snel een beeld vormen van onze belangrijkste punten? Zie dan onze speerpunten.

Onze mensen stellen zich graag aan u voor:

Kelly Uiterwijk

Lijsttrekker 2022 en fractievoorzitter
Graag stel ik me aan u voor. Ik ben Kelly Uiterwijk, 27 jaar en de fractievoorzitter van Vrij! Beverwijk. Ook deze verkiezingen mag ik me vol trots weer inzetten als lijsttrekker van deze mooie lokale partij.

Ik woon al sinds mijn geboorte in Beverwijk en heb in verschillende wijken (SOMA, centrum en Oosterwijk) in Beverwijk mogen wonen. Ik voel me sterk verbonden met Beverwijk en Wijk aan Zee. De komende jaren blijf ik me dan ook vol enthousiasme inzetten om Beverwijk en Wijk aan Zee nog mooier te maken.

Vrij! heeft plaatsgenomen in de oppositie. Soms was dat frustrerend, omdat zaken al van tevoren waren dichtgetimmerd. Echter hebben we ook successen weten te behalen. Ik heb me de afgelopen jaren vol passie vastgebeten in kleine en grote dossiers. Het Tata Steel dossier, het behoud van de vijver in Park Overbos en de financiële positie van de gemeente Beverwijk hebben me de afgelopen jaren aangegrepen. Ook heb ik me ingezet voor kleinere dossiers. Inwoners en ondernemers mogen niet de dupe worden van doorgeslagen regelzucht van de gemeente.

In Vrij! heb ik een lokale partij gevonden, die zich inzet voor de Beverwijkse en Wijk aan Zeese inwoners en ondernemers. Onze kandidaten staan allemaal met hun voeten in de Beverwijkse aardbeiengrond en weten daardoor wat er speelt en vliegen vraagstukken van onderaf aan. De komende vier jaar wil ik me onverminderd blijven inzetten voor Beverwijk en Wijk aan Zee. Daarbij is een kritisch en oplossingsgericht geluid cruciaal. Ik hoop op uw steun!

U kunt mij altijd mailen op kellyuiterwijk@gmail.com of bellen op 06-57990020

Puck Witte

Kandidaat (nr 2) 2022 en steunfractielid
Puck Witte, 75 jaar, is juridisch bestuurskundige en sinds 2006 actief in de Beverwijkse politieke arena. Puck is speciaal de politiek in gegaan, omdat zij de komst van de grote zorgtaken vanuit het Rijk en Provincie naar de gemeentes, goed wilde begeleiden. Puck is een echte doener die graag dicht bij de mensen wil staan. En de burger graag actief door de bureaucratie wil helpen. Met name voor de ouderen is zij dag en nacht bereikbaar, zeker in deze eenzame Corona Tijd
Puck wil graag binnen Vrij! haar langjarige politieke ervaring blijven inzetten. Ook in taaie minder populaire onderwerpen zoals Begrotingen, Jaarrekeningen en Gemeenschappelijke Regelingen bijt ze zich vast.

U kunt mij bereiken via puckwitte@gmail.com of 06-26142255

Kick van der Eng

Kandidaat (nr 3) 2022 en algemeen bestuurslid
Als jongste van de groep mensen die op de kieslijst zal komen, ben ik zeer verheugd om mij in te gaan zetten voor Alle Wijkers!

Alweer 2 jaar geleden ben ik lid geworden van Vrij! en leer ik elke dag meer over wat er beter kan in Beverwijk en over zaken die juist goed gaan! Op dit moment studeer ik Rechten aan de Universiteit van Amsterdam, maar hiervoor heb ik zes jaar op het Kennemer College Havo-Atheneum-Gymnasium gezeten. Daarbij heb ik zes seizoenen in het rood-zwart van de Kennemers gespeeld en speel ik nu alweer acht seizoenen in het blauw-wit van ADO’20.

Ik verheug mij erop u tegen te komen in de winkel dan wel op plekken waar ons campagneteam zal zijn. Wij hopen u dan te zien, voor nu een tot ziens!

Silvain Vierstraete

Kandidaat (nr 4) 2022 en partijvoorzitter
Mijn naam is Silvain Vierstraete, 61 jaar oud. Ik woon sinds 1988 met veel plezier in Beverwijk. Ik ben getrouwd en vader van drie kinderen en trotse opa van vijf kleinkinderen. Ik werk sinds 1995 in een psychiatrische instelling. Eerst als psychiatrisch verpleegkundige en de laatste 14 jaar als regiebehandelaar. Ik draag de stad Beverwijk een warm hart toe en zou graag een bijdrage willen leveren door het bestuur van de stad te controleren en zelf initiatiefvoorstellen te doen, door mij verkiesbaar te stellen als gemeenteraadslid bij de verkiezingen van maart 2022. De bureaucratie in de zorg neemt hand over hand toe en daarmee dus ook de zorgkosten. Het begint er steeds meer op te lijken dat je postcode bepalend is welke zorg je wel of niet kunt krijgen. Ook is vaak niet duidelijk voor mensen die om hulp vragen op welke gronden zorg niet wordt toegekend. Ik zou daarom willen pleiten voor één loket waar burgers terecht kunnen. Eigen regie en zelfstandigheid zijn woorden die goed klinken maar ook moeten worden omgezet in daden. Ik wil daarom dat het sociaal wijkteam wordt uitgebreid met kennis op het gebied van huisvesting, financiële regelingen en kennisop fiscaal gebied vooral voor ouderen. Informatie over zorgindicaties dienen toegankelijk en inzichtelijk gemaakt te worden. Het sociaal wijkteam moet hierin wat mij betreft een leidende rol gaan vervullen.

U kunt mij altijd bereiken via silvainvierstraete@gmail.com

Ton Limmen

Kandidaat (nr 5) 2022 en raadslid
Ook al word ik in februari 70 jaar, klinkt wel oud, toch wil ik mij gaan inzetten in de gemeenteraad voor politieke partij Vrij!.
Mijn ambitie is onveranderd hoog om mij in te zetten voor de inwoners van Wijk aan Zee en Beverwijk. Geboren Wijker en 40 jaar vrijwilliger geweest bij de RKVV DEM ga ik nu vol voor de gemeentelijke politiek. Energie genoeg. Uiteraard is sport één van mijn grootste aandachtspunten. Gezien het realiseren van het “Landgoed Adrichem” is daar veel werk te verrichten. Sport in de meest brede zin van het woord hoort daarbij. Mijn ervaring in het verenigingsleven zal mij goed van pas komen in het werk als raadslid. Het verenigingswerk is wat mij betreft te vergelijken met het raadswerk.
Groen voorziening en wonen in onze gemeente heeft ook mijn prioriteit. Meerdere belangen moeten tot elkaar komen, met mijn grote vasthoudendheid en samen met de andere kandidaten van Vrij! willen wij een factor van belang zijn in onze gemeente. Kennis van Beverwijk en Wijk aan Zee geldt als een pré voor mijn ambities. Lokaal is duidelijk anders dan een landelijke partij. Daarom stel ik mij graag verkiesbaar en ben ik altijd bereikbaar voor uw vragen.

U kunt mij altijd mailen op t.limmen@telfort.nl of bellen op 06-37232237

Roderick Waijers

Kandidaat (nr 6) 2022 en secretaris
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart ben ik verkiesbaar. Ik sta op de lijst van de fantastische partij Vrij! Een partij die een eigen geluid en koers heeft. Ik mag mij mede-oprichter noemen van deze geweldige club mensen. De partij is ontstaan omdat we ons niet konden vinden in de bestaande partijen. Daarnaast vinden we dat het beter kan; vóór en dóór burgers van Beverwijk en Wijk aan Zee.

Ik ben docent op het Kennemer College. Daar zet ik me met hart en ziel in voor de ontwikkeling van kinderen tot maatschappijkritische burgers. Ik begeleid onder meer de leerlingenraad en zet me in voor een veilige school voor iedereen door Paarse Vrijdag mede te organiseren. Naast mijn baan in het onderwijs, in mijn vrije avonduren, wil ik mij met dezelfde betrokkenheid inzetten voor alle inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee. Ik ga mij voornamelijk richten op het sociaal domein, onderwijs en jeugd. Iedereen moet op kunnen groeien in een veilige omgeving. Beverwijk en Wijk aan Zee moet voor iedereen een thuis kunnen zijn. Ik hoop op uw stem, want ik wil graag voor u aan de bak!

U kunt mij altijd bereiken via secretaris@vrijbeverwijk.nl of 06-23677832

Ina van Rijswijk

Kandidaat (nr 7) 2022 en kascommissie
Ik ben Ina van Rijswijk-Eelman, al 28 jaar smaakmaker, gastvrouw en baas van restaurant klein Zwitserland in Wijk aan zee. Mijn hobby’s zijn Oma zijn, m’n kookclub, familie, uit eten gaan en theater bezoek. Ik ben geboren in IJmuiden maar vanaf 1980 inwoner van Beverwijk en sinds 1994 woon ik heerlijk in Wijk aan zee.
Vanaf mijn 21e jaar ben ik de horeca ingerold, veel geleerd over bedrijfsvoering en ondernemen, diploma leermeester behaald en tot nu toe met veel plezier en passie aan het werk in mijn bedrijf en bezig met het opleiden van leerlingen.

In 2017 werd ik gevraagd om lid te worden van de politieke partij Vrij! Als horeca ondernemer en als burger en inwoner van Wijk aan zee heb ik mij aangemeld. Sinds die tijd ben ik mij echt gaan interesseren in de politiek en volg ik de kamer debatten en de samenvattingen op You tube.
Vrij! Is voor mij de partij waar ik mij thuis voel, het is fijn om met elkaar te praten en te begrijpen wat er speelt in de gemeente, grote en kleine problemen, nieuwe projecten, diverse vragen en het zoeken naar oplossingen. Ik vind het belangrijk dat wij als burgers onze verantwoordelijkheid gaan nemen op het gebied van normen en waarden en respect voor elkaar en voor alles wat groeit en bloeit. Mensen weer verbinden, in plaats van de samenleving verder te laten ontbinden.

Hoe zie ik de toekomst nu wij allemaal te maken hebben met de corona crisis, dit heeft natuurlijk een grote impact op alle mensen door de beperkende maatregelen. Vele mensen zijn bang om ziek te worden, worden angstig en raken hierdoor in een isolement, andere mensen zijn onzeker over de vaccinaties en de toekomst van hun kinderen, dit drijft mensen uit elkaar. Ik denk dat de regering er alles aan doet om deze pandemie te bestrijden en om oplossingen te bedenken, maar tot nu toe vallen we van de ene crisis en lockdown in de andere crisis …
Gelukkig is er een stukje financiële steun voor de getroffen ondernemers om een percentage vaste lasten en personeel te betalen, maar als ondernemer je gezonde restaurant te zien verschrompelen tot een Take Away is verdrietig.

Maar ook de impact en onzekerheid van mensen onder elkaar is triest, wij moeten proberen om de alledaagse contacten weer te herstellen, onze aangeboren spontaniteit moet weer normaal gaan worden en er moet een strategie bedacht worden om een volgende pandemie meteen goed aan te pakken om zo de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.

Werk aan de winkel dus, alleen samen kunnen we de impact die de corona crisis heeft gehad en nog heeft, weer te boven te komen, door elkaar te helpen te begrijpen en de schouders eronder waar mogelijk, op alle gebieden!

Stem op mijn partij Vrij!

U kunt mij altijd mailen op inavanrijswijk@hotmail.com of bellen op 06-22518647

Vince Taskin

Kandidaat (nr 8) 2022, steunfractielid en kascommissie
Ha Wijkers! Mijn naam is Vince – 22 jaar oud – en ik heb me sinds een jaar geleden bij Vrij! Beverwijk gevoegd. Ik zal in maart aanstaande mijzelf verkiesbaar stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen in Beverwijk en ik kijk hier enorm naar uit. Ik ben trots om Wijker te zijn en wil om die reden dan ook met frisse energie Beverwijk en Wijk aan Zee meer op de kaart zetten. Momenteel studeer ik Sportmarketing aan de HVA – Johan Cruijff Acedemy in Amsterdam. Verder ben ik werkzaam als shiftleider bij Albert Heijn op de Wijkerbaan en doe ik dit jaar voor het achtste jaar vrijwilligerswerk bij voetbalvereniging R.K.V.V. DEM. In mijn vrije tijd doe ik graag aan sport en heb ik een passie voor reizen. Vrij! Beverwijk heeft op de Breestraat een leuk ingerichte winkel. Zie ik u daar?

U kunt mij altijd mailen op vincetaskin@outlook.com of bellen op 06-40079998

Julius Boele

Kandidaat (nr 9) 2022 en algemeen bestuurslid
Beste wijkers, ik ben Julius, 23 jaar en ik ben sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen betrokken bij Vrij! Beverwijk. Ik ben trots om met jullie te kunnen delen dat ik de aankomende gemeenteraadsverkiezingen weer verkiesbaar ben voor Vrij! Beverwijk. Ik heb tijdens mijn studie Bestuurskunde aan de HvA geleerd om een verbindende rol te spelen tussen veel verschillende partijen. Dit wil ik ook voor (Vrij!) Beverwijk blijven doen. En dan vooral voor de jongeren. Ik kijk ernaar uit jullie tegen te komen tijdens de campagne. Tot dan.

Theo de Vries

Kandidaat (nr 10) 2022
Circa 50 jaar geleden besloot ik mij te vestigen in Beverwijk en ik heb hiervan nooit spijt gehad. In de loop der jaren ben ik volop bezig geweest met activiteiten (werk, politiek, sociaal en sportief) die zich in onze stad voordeden en voordoen.

Onder andere mijn inzet voor politieke activiteiten kwam in deze periode royaal aan bod.

De start van Vrij! gaf mij een frisse kijk op hoe je als politieke beweging de gemeentelijke politiek weer een nieuwe impuls kan geven. Een nieuwe groep met leden van diverse pluimage (vrouw en man, jong en oud, links en rechts) die de wil heeft met serieuze inzet gepaard met humor en gelach plannen te smeden die goed zijn voor onze stad Beverwijk, om deze via de gemeenteraad in daden om te zetten.

Met een knipoog zeg ik: “We will make Beverwijk great again”!

Diana Verkooijen

Kandidaat (nr 11) 2022

Liesbeth Bakker-Criens

Kandidaat (nr 12) 2022

Willem Bakker

Kandidaat (nr 13) en penningsmeester
In 2022: 52 jaar Liesbeth Bakker
35 jaar politiek bestuur
40 jaar wegenbouw Wijcker Infra
65 jaar voetbal bestuur knvb gouden speld
48 jaar Bakker Advies team
En vanaf 2017 ook: politiek bestuur Vrij!

En bereikbaar via willem.bakker@bakkermakelaardij.nl

Frans Koster

Lijstduwer 2022
Ik ben jaren met hart en ziel betrokken geweest bij de Beverwijkse politiek en nog altijd heeft het plaatselijke mijn grote aandacht. Ik vind het heerlijk om van uit mijn senioriteit mee te werken aan een beweging die wordt gekenmerkt door betrokkenheid en deskundigheid los van partijpolitiek. Een partij voor jong en oud, voor iedereen, met een jonge lijsttrekker die haar sporen al heeft verdiend en heeft bewezen te beschikken over de juiste eigenschappen om Vrij! tot een succes te maken.

Voor vragen kunt u mailen naar fhjkoster@gmail.com

De kandidatenlijst

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

1) Kelly Uiterwijk (lijsttrekker)
2) Puck Witte
3) Kick van der Eng
4) Silvain Vierstraete
5) Ton Limmen
6) Roderick Waijers
7) Ina van Rijswijk
8) Vince Taskin
9) Julius Boele
10) Theo de Vries
11) Diana Verkooijen
12) Liesbeth Bakker-Criens
13) Willem Bakker
14) Frans Koster (lijstduwer)

Vragen?
Stuur u ons gerust een berichtje!

Ook kunt u mailen naar info@vrijbeverwijk.nl of ons bellen op 0657990020