Onze mensen

Vrij! is een politieke partij in de gemeente  Beverwijk, een partij die zijn wortels diep in de Beverwijkse samenleving heeft en er wil zijn voor de Beverwijkers en Beverwijkse ondernemers. Uitgangspunt hierbij is dat de gemeente de burger zo goed mogelijk ondersteunt bij initiatieven en we er samen voor zorgen dat Beverwijk (weer) een leefbare, bruisende stad wordt en blijft.

De politieke achtergrond van Vrij! is divers. Met zowel mensen vanuit het rechtse als het linkse politieke spectrum. In die zin is Vrij! partijoverstijgend. We worden verbonden door onze liefde voor Beverwijk en willen ons dan ook inzetten voor de lokale belangen van onze mooie stad.

Het partijprogramma is gebaseerd op liberale beginselen, dit betekent dat de overheidsbemoeienissen niet onnodig groot zijn, terwijl er tegelijkertijd een open oog is voor de gewone Beverwijkers. Onze inwoners verdienen het vertrouwen in de overheid. Dit betekent dat regels, die daarmee in strijd zijn, worden afgeschaft

In dit partijprogramma kunt u onze uitgebreide visie lezen. Wilt u zich liever snel een beeld vormen van onze belangrijkste punten? Zie dan onze speerpunten.

Onze mensen stellen zich graag aan u voor:

Kelly Uiterwijk

Fractievoorzitter
Al sinds mijn achtste ben ik geïnteresseerd in politiek. Dit is allemaal begonnen door de opkomst van Pim Fortuyn. Door de jaren heen ben ik de politiek altijd actief blijven volgen. Mijn focus is in de laatste jaren verschoven van de landelijke naar de lokale politiek. Je kan namelijk in de lokale politiek veel meer betekenen voor je directe leefomgeving.

Ik woon al sinds mijn geboorte in Beverwijk en heb in verschillende wijken (SOMA, centrum en Oosterwijk) in Beverwijk mogen wonen. Elke wijk heeft zijn eigen charme, maar helaas ook problemen. Ik wil me graag inzetten om de leefbaarheid en veiligheid in Beverwijk te verbeteren. Daarnaast vind ik het erg belangrijk dat ondernemers de vrijheid hebben om zich hier te vestigen en dingen te ondernemen en organiseren.

In Vrij! heb ik een lokale partij gevonden, die zich inzet voor de Beverwijkse inwoners en ondernemers. Doordat alle kandidaten diepe wortels hebben in de Beverwijkse samenleving zie ik in deze partij de ultieme mogelijkheid om, los van politieke kleur, een sterk lokaal programma neer te zetten.

U kunt mij altijd mailen op kellyuiterwijk@gmail.com of bellen op 06-57990020

Puck Witte

Steunfractielid
Puck Witte, 74 jaar, is juridisch bestuurskundige en sinds 2006 actief in de Beverwijkse politieke arena. Puck is speciaal de politiek ingegaan omdat zij de komst van de grote zorgtaken vanuit Rijk en Provincie naar de gemeentes, goed wilde begeleiden. Puck is een echte doener die graag ook de minder ‘populaire’ onderwerpen aanpakt. Begrotingen, jaarrekeningen, gemeenschappelijke regelingen, ze bijt zich er helemaal in vast. Ze wil binnen Vrij! haar ervaring delen en zal zich gaan richten op het hele sociale domein alsmede financiën.

U kunt mij bereiken via puckwitte@gmail.com

Frans Koster

Partijvoorzitter
Ik ben jaren met hart en ziel betrokken geweest bij de Beverwijkse politiek en nog altijd heeft het plaatselijke mijn grote aandacht. Ik vind het heerlijk om van uit mijn senioriteit mee te werken aan een beweging die wordt gekenmerkt door betrokkenheid en deskundigheid los van partijpolitiek. Een partij voor jong en oud, voor iedereen, met een jonge lijsttrekker die haar sporen al heeft verdiend en heeft bewezen te beschikken over de juiste eigenschappen om Vrij! tot een succes te maken.

Voor vragen kunt u mailen naar fhjkoster@gmail.com

Roderick Waijers

Secretaris
Graag wil ik mij voorstellen. Ik ben Roderick Waijers. Als docent op het Kennemer College heb ik nauwe banden met de Beverwijkse samenleving. Ik woon nu ruim tien jaar in het Prinsenhof (oude Oranjebuurt) en heb gezien hoe deze buurt wederom achteruit gegaan is. Het wel en wee van de buurt en de regio als geheel gaat mij aan het hart.

Al eerder ben ik werkzaam geweest als raadslid waar ik mij vooral bezig hield met onderwijs, cultuur, sociale zaken en welzijn. Echter die landelijke partij ging steeds verder van mij en de Beverwijkse burger afstaan. Daarom wil ik mij inzetten voor Vrij! Een nieuwe politieke partij met een eigen koers en eigen geluid voor de gewone Beverwijker. Vrij! Is voor mij een mooie uitdaging om mij in te zetten voor Beverwijk.

U kunt mij altijd bereiken via secretaris@vrijbeverwijk.nl

Willem Bakker

Penningsmeester
In 2017: 47 jaar Liesbeth Bakker
30 jaar politiek bestuur
40 jaar wegenbouw Wijcker Infra
65 jaar voetbal bestuur knvb gouden speld
43 jaar Bakker Advies team
En vanaf 2017 ook: politiek bestuur Vrij!

En bereikbaar via willem.bakker@bakkermakelaardij.nl

De kandidatenlijst

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Kelly Uiterwijk – Lijsttrekker, lijst 9

Puck Witte – Kandidaat, lijst 9 

Silvain Vierstraete – Kandidaat, lijst 9 

Roderick Waijers – Kandidaat, lijst 9 

Julius Boele – Kandidaat, lijst 9

Ina van Rijswijk-Eelman – Kandidaat, lijst 9 

Lars van Roijen – Kandidaat, lijst 9 

Theo de Vries – Kandidaat, lijst 9 

Wim Bakker – Kandidaat, lijst 9 

Liesbeth Criens – Kandidaat, lijst 9 

Liz de Vries – Kandidaat, lijst 9 
 
Frans Koster – Lijstduwer, lijst 9

Bestuur

Frans Koster – Voorzitter

Roderick Waijers – Secretaris

Willem Bakker – Penningmeester

Vragen?
Stuur u ons gerust een berichtje!

Ook kunt u mailen naar info@vrijbeverwijk.nl of ons bellen op 0657990020