Meteen naar de inhoud

Extra raadsvergadering van 15 mei

Gisteravond is in de raadsvergadering het coalitieakkoord van VVD, GroenLinks, D66 en CDA aangenomen met een meerderheid van stemmen. VRIJ! heeft tegen dit akkoord gestemd. Tevens zijn de wethouders benoemd. Het college van Beverwijk bestaat uit: Dhr. Ferraro (VVD), Dhr. Erol (GroenLinks), Mevr. Van den Berg (D66) en Mevr. Niele (CDA).

In het coalitieakkoord zijn de uitgangspunten voor de komende vier jaar uiteen gezet. Op voorhand is de oppositie niet om een zienswijze gevraagd. Dit resulteerde erin dat VRIJ! in de raadsvergadering het stuk uitgebreid behandeld heeft. Het coalitieakkoord is weinig concreet te noemen en daar vloeiden veel vragen uit voort, die grotendeels nog niet opgehelderd zijn. Ook heeft VRIJ! een aantal amendementen op het stuk ingebracht. Deze amendementen zijn, ondanks de wens van de coalitie om met de oppositie samen te werken, door de coalitie afgeschoten. Één van de amendementen was het handhaven van de parkeertijden doordeweeks (van 9:00 tot 17:00) in plaats van het voorstel van de coalitie (10:00 tot 18:00). Wij wilden onze ondernemers met dit voorstel ondersteunen en inwoners de kans geven om (bijvoorbeeld) na het werk gemakkelijk een boodschap in het centrum te kunnen doen. Helaas wilde de coalitie ons ook hierin niet tegemoet komen. De beweegredenen voor deze wijziging in de parkeertijden door de coalitie is ons nog altijd niet duidelijk.

De komende jaren zal VRIJ! vol trots plaats nemen in de oppositie van de gemeenteraad. Wij zullen het college scherp controleren en punten blijven aandragen die in het belang zijn van Beverwijk en Wijk aan Zee. Wij houden u op de hoogte en zijn altijd bereikbaar voor uw vragen, opmerkingen en ervaringen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.