Meteen naar de inhoud

IJmondraadscommissie van 27-11-2018

Op 27-11 was er weer een IJmondiale raadscommissie. Deze commissie is een adviesorgaan aan de raden. Op de agenda stonden drie punten. Een terugkoppeling van de regiegroep IJmond. Er is afgesproken dat de raden van Beverwijk en Velsen in het eerste kwartaal van 2019 een uitspraak gaan doen over het eerder uitgevoerde onderzoek over fusie. Daarna gaan de raden kijken hoe de IJmondiale samenwerking verder vorm gegeven kan worden.

Het tweede punt op de agenda ging over de individuele studietoeslag voor studenten met een beperking. Zij kunnen minder makkelijk een bijbaan naast hun studie krijgen en daardoor kunnen ze nu in aanmerking komen voor een verhoogde toeslag van maximaal 2860 euro per maand. Vrij! ondersteunt dit van harte en vindt het goed dat het IJmondiaal hetzelfde bedrag wordt.

Tot slot op de agenda de verevening van de jeugdzorg. Vanaf 2019 wordt ervoor gekozen om de kosten van de jeugdzorg niet langer te verevenen tussen Beverwijk, Velsen en Heemskerk. Vrij! steunt de Beverwijkse lijn om af te zien van deze verevening, omdat de risico’s van de kosten voor jeugdzorg nu beter ingeschat kunnen worden. Daarmee vervalt de noodzaak van verevening.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.