Meteen naar de inhoud

Raadscommissie 06-12-2018

Vrij! was bij de raadscommissie weer met de voltallige fractie aanwezig. Kelly Uiterwijk en Halil Kocak namen plaats aan tafel. De rest van de fractie zocht een plekje op de tribune. Fractievoorzitter Kelly Uiterwijk heeft gelijk bij de opening van de vergadering bij de voorzitter erop aangedrongen om het agendapunt “Wijkplan Oosterwijk” op te schorten naar een raadscommissie in januari. Mendes Stengs heeft verzocht dit oynt te behandelen maar mocht nu het woord niet voeren, omdat hij pas in de raadsvergadering van 20 december “officieel” officieel overstapt naar Vrij!

Het volgende punt was de verzelfstandiging van zeehaven De Pijp Het was typisch een punt waar elke partij “zijn of haar plasje” over wilde doen en dus kwam vaak hetzelfde naar voren. Vrij! heeft aangegeven als nieuwe partij zijnde niet over de geheime informatie te beschikken, waar door partijen meermaals aan gerefereerd werd. Deze informatie is in beslotenheid gedeeld met de vorige raad. Samen Beverwijk steunde Vrij! in deze.

Verder een uitstekend stuk van Halil Kocak over schooluitval onder jongeren.

Ook de OZB vaststelling stond op de agenda, waarbij Vrij! zich afvraagt in welke mate er rekening is gehouden met de individuele afwijkingen.

Als laatste punt weer een opmerking van onze fractievoorzitter over ontbrekende stukken van Cocensus. Het deed de wethouder stil vallen en hij beloofde op zoek te gaan naar de het financiële handboek waarnaar verwezend werd in de stukken.

In de rondvraag een, jammer genoeg, noodzakelijke vraag over de belabberde Internet verbinding in de raadzaal. Het is voor raadsleden tijdelijk ook niet mogelijk om te printen op het stadhuis en dit zorgde voor de nodige problemen. De overheid en ICT, het blijft een combinatie die maar niet lukken wil!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.