Meteen naar de inhoud

Antwoord op schriftelijke vragen over de Velsertraverse

Mendes Stengs heeft eerder schriftelijke artikel 41 vragen gesteld over de Velsertraverse. Doordat het spoor daar regelmatig gebruikt wordt voor goederenvervoer richting TATA ontstaan er regelmatig opstoppingen in de ochtend-en avondspits. Zie hieronder de vragen en de beantwoording van het college.

Geachte leden van de raad,

In antwoord op de vragen van het raadslid M. Stengs, over bovenvermeld onderwerp berichten wij u het volgende. Voor de goede orde hebben wij eerst de vragen vermeld en vervolgens ons antwoord.

Heeft het college kennis genomen van het gebruik van het spoor door treinen van Tata in de ochtendspits?

Antwoord: Het college heeft hier kennis van genomen.

Is er een afspraak/overeenkomst met Tata dat het spoor aan de Velsertraverse niet gebruik dient te worden tijdens de ochtendspits?

Antwoord: Er is geen afspraak of overeenkomst met Tata Steel over het gebruik van het spoor bij de Velsertraverse.

Is het college zich ervan bewust dat deze in de file opgestelde auto’s hun motor laten draaien terwijl deze wachten voor het gesloten spoor?

Antwoord: Het college is zich hier van bewust.

Is het college het met Vrij! Eens dat deze uitstoot onwenselijk is en voorkomen kan worden?

Antwoord: Het college is het hier mee eens.

Is het college bereid om, zeker nu de sluizen afgesloten zijn, betere afspraken te maken met Tata over het gebruik van het spoor in de spits?

Antwoord: De spoorpassages zijn afhankelijk van de geboden goederenpaden voor goederentreinen over het Nederlands spoor. Deze goederenpaden (oftewel de tijden dat een goederentrein via een bepaalde route kan rijden) worden door Prorail ingelegd en verdeeld onder de verschillende vervoerders. De vervoerders van Tata Steel hebben elke dag de beschikking over meerdere goederenpaden, waaronder enkele die in de ochtend- en avondspits de Velsertraverse kruisen. Doordat de landelijke goederenpaden min of meer vastliggen, is het tot op heden niet mogelijk gebleken om de Velsertraverse tijdens de spits te mijden.

In diverse overleggen met de verschillende belanghebbenden Prorail, Tata Steel, gemeente Velsen (de overgang ligt in deze gemeente) en provincie Noord-Holland (wegbeheerder), hebben wij dit probleem al meerdere keren, waaronder recent, aangekaart. Tot op heden helaas zonder resultaat. Het college blijft echter aanleiding zoeken om dit probleem bij Prorail en Tata Steel aan te kaarten.

Is het college bereid om beter toe te zien op de naleving van met Tata gemaakte afspraken omtrent gebruik van het spoor?

Antwoord: Er zijn geen afspraken met Tata Steel. Zie verder het antwoord op vraag 5.

Er van uitgaande de vragen hiermee te hebben beantwoord.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.