Meteen naar de inhoud

Schriftelijke vragen over het verdwijnen van sportieve uitdagingen in Park Westerhout

Raadslid Mendes Stengs heeft enkele weken geleden samen met ons actieve lid Julius Boele schriftelijke vragen opgesteld over het verdwijnen van sportieve uitdagingen in Park Westerhout. De vragen hebben betrekking op het ‘crossbos’ waar ramps waren geplaatst, hier werd fanatiek gebruik van gemaakt door skaters, BMX’ers en andere sportievelingen. Inmiddels hebben we de beantwoording op onze vragen ontvangen. Die kunt u hieronder lezen.

1 .Bent u bekend met het verdwijnen van deze “uitdagingen” in het park Westerhout?

Antwoord:Het college was niet bekend met het verdwijnen van deze sportieve “uitdagingen” in Park Westerhout. Het college is wel bekend met het reeds jarenlange bestaan van deze sportieve “uitdagingen”.

2.Bent u op de hoogte dat deze “uitdagingen” in het bos een ontmoetingsplek vormden voor veel mensen uit diverse lagen van de bevolking?

Antwoord:Het college kan zich voorstellen dat een locatie met deze sportieve “uitdagingen” een mooie ontmoetingsplek kan zijn voor mensen uit diverse lagen van de bevolking.

3.Wist u dat diverse groepen van sporters/recreatievelingen gebruik maakten van deze uitdagingen om hun tijd sportief en nuttig te besteden in het park? 

Antwoord:Het college kan zich voorstellen dat de “uitdagingen” in het Park Westerhout een mooie plek zijn voor sportievelingen om hun tijd in het park nuttig te besteden.

4.Bent u het met Vrij! eens dat deze uitdagingen niet uit het park hadden mogen verdwijnen?

Antwoord:Het college begrijpt goed dat, mede gezien het lange tijdsbestek dat er gebruik is gemaakt van deze “uitdagingen”, het voor de gebruikers jammer is dat deze nu zijn verdwenen. Het verdwijnen van deze “uitdagingen” is echter niet op last van de gemeente uitgevoerd. Bij navraag blijkt ook dat dit niet op last van de eigenaar en beheerder van het perceel, Landgoed Westerhout B.V. is gedaan. Wie de uitdagingen uiteindelijk wel heeft weggehaald is niet bekent. Wie de “uitdagingen” ooit geplaatst heeft is ook onbekend bij het college of Landgoed Westerhout B.V.

5.Is het college bereid de obstakels weer terug te plaatsen en dit gebied in oorspronkelijke staat te herstellen?

Antwoord:Het college heeft geen directe rol in het al dan niet terugplaatsen van deze obstakels en het herstellen van dit gebied in de oorspronkelijke staat. Dit is een aangelegenheid van de eigenaar/beheerder van het perceel Landgoed Westerhout B.V. De activiteiten van Landgoed Westerhout BV vinden (onder andere) plaats in de branche: Monumentenzorg. Deze branche heeft als hoofdcategorie: ‘Cultuur, sport en recreatie’ en is in dit geval verder onderverdeeld bij: ‘Culturele uitleencentra, openbare archieven, musea, dieren- en plantentuinen, natuurbehoud’. Landgoed Westerhout heeft laten weten dat het alleen het beheer en onderhoud van de natuur in het Park Westerhout voor zijn rekening neemt met als doel het park goed toegankelijk te houden voor bezoekers. Het (terug)plaatsen van (nieuwe) uitdagingen beschouwt het niet als een taak die door hen uitgevoerd moet worden.Er van uitgaande de vragen hiermee te hebben beantwoord.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.