Meteen naar de inhoud

Vrij! stelt vragen over geluidsoverlast schroot stort

Recent hebben we in het Noord-Hollands Dagblad twee artikelen kunnen lezen over geluidsoverlast in Wijk aan Zee door het storten van schroot op het terrein van TATA Steel. Allereerst wil ik verwijzen naar: https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190828_13519386/lawaai-tata-steel-houdt-wijk-aan-zee-al-nachtenlang-wakker-ijmuiden-klaagt-over-stank-fijnstofmeters-slaan-massaal-rood-uit

1) Is het college op de hoogte van de berichten over de geluidsoverlast die de afgelopen periode is ervaren in Wijk aan Zee door het storten van schroot? Zo neen, waarom niet?

2) Is het college op de hoogte van metingen gedaan door de ODNZKG tijdens deze lawaaiige nachten in Wijk aan Zee?

3) Zijn de uitkomsten van deze metingen openbaar? Zo ja, kunnen deze gedeeld worden met de gemeenteraad?

4) Is het college in overleg met het ODNZKG/TATA Steel over deze recente overlast?

Vervolgens wil ik verwijzen naar: https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190830_52673127/wijk-aan-zee-beducht-voor-nieuwe-lawaaibron-gigantisch-schrootveld-afkomstig-uit-velserkom In de vergunning is aangegeven dat de toenamen in geluidsbelasting voornamelijk plaatsvinden op meetpunt IP2 (dorpsweide Wijk aan Zee). Wijk aan Zee wordt qua geluid al zwaar belast en zal nog verder belast worden met de komst van het Tennet transformatorstation. De stapeling van geluid gaat maar door voor dit gebied.

5) Is het college op de hoogte van de afgegeven vergunning door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied met betrekking tot het verplaatsen van een schrootveld van de Velserkom naar een locatie nabij het Tennet Transformatorstation?

6) In deze vergunning is aangegeven dat er tijdens de aanvraagperiode een verzoek tot advies is ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Beverwijk. In de vergunning staat ook dat er geen advies is ontvangen. Waarom is er (met het oog op bovenstaande) geen advies afgegeven?

7) In de vergunning staat dat geluidpieken geen deel uitmaken van de geluidzoneringssystematiek. Wat wordt er verstaan onder een geluidpiek?

8) Deelt het college met Vrij! de zorgen dat de leefbaarheid van Wijk aan Zee wordt aangetast als de stapeling van geluid in de directe omgeving door blijft gaan?

Gezien de langdurige en vervelende overlast wil onze fractie actief door het college op de hoogte worden gehouden.

Onderstaand artikel verscheen recent in de krant over de uitstoot van TATA Steel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.