Meteen naar de inhoud

Vrij! stelt schriftelijke vragen over fietsers te gast in de zijstraten Breestraat

Aardbei, Vrij! Beverwijk

Vrij! heeft schriftelijke vragen gesteld over de situatie in de zijtstraten van de Breestraat, waar fietsers te gast zijn en dus mgen fietsen tussen het winkelen publiek. Eerder heeft Vrij! hier al vragen over gesteld na ontvangen klachten van ondernemers. Het college had toen in de beantwoording laten weten dat het meegenomen zou worden in de evaluatie van de Breestraat. Zie hieronder de vervolgvragen en de beantwoording van het college.

Is het punt “fietsers te gast in de zijstraten” meegenomen in de evaluatie van de herinrichting van de Breestraat en de zijstraten? Zo ja, waarom vinden we dit niet terug in de collegebrief? Zo nee, waarom is dit niet meegenomen in de evaluatie?

In de evaluatie van de herinrichting centrum is gevraagd naar de mening van respondenten over onder andere de zijstraten van de Breestraat. Tijdens deze evaluatie zijn er geen reacties over fietsen in de zijstraten binnengekomen. Alleen de Fietsersbond heeft positief gereageerd. Het college zag daarom geen aanleiding om dit onderwerp in de collegebrief expliciet op te nemen.

Heeft het college, buiten de evaluatie om, de nieuwe situatie gemonitord
(bijvoorbeeld door contact met ondernemers) om zo te zien wat de gevolgen zijn van de invoering van een voetgangersgebied met ‘fietsers te gast’?

Het college houdt de huidige praktijk altijd in de gaten. Dit gebeurt o.a. door registratie van klachten/vragen en de digitale kanalen zoals chainels (gesloten platform voor ondernemers in het stadscentrum) en “verbeter de buurt”. Ook na de evaluatie zijn over dit onderwerp geen signalen geregistreerd.

Is het college bekend met recente signalen van ondernemers dat de invoering van ‘fietsers te gast’ in een voetgangersgebied, ook na de gewenningsperiode, nog altijd leidt tot gevaarlijke situaties en overlast?

Zie ook 2, er zijn geen recente signalen ontvangen, het college is van mening dat er geen aanleiding is om de situatie ‘fietsers toegestaan’ in de zijstraten weer te wijzigen.

Is het college bereid deze specifieke situatie alsnog nader te bestuderen en de wenselijkheid van de ‘fietsers te gast’ maatregel in samenspraak met betrokken ondernemers te evalueren?

De huidige inrichting van de Breestraat en omgeving is met uitgebreide participatie van inwoners en ondernemers tot stand gekomen en daarna geëvalueerd. Uit deze evaluatie blijkt geen aanleiding te zijn voor een nadere studie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.