Meteen naar de inhoud

Opinie – Huisuitzetting II door Mendes Stengs

Huisuitzetting II

De gemeente Heemskerk heeft onlangs laten optekenen in het Noord-Hollands Dagblad dat zij huisuitzettingen en trajecten met deurwaarders willen voorkomen. Zij hanteren samen met Woonopmaat, het voormalige woningbouwbedrijf van de gemeente Heemskerk, een andere manier van werken dan de gemeente Beverwijk. In Heemskerk is sprake van een progressieve overheid die zijn actieve zorgplicht naar zijn inwoners nakomt. Daar waar inwoners verdwaald raken biedt de gemeente een helpende hand. De gemeente Beverwijk heeft op dit gebied een andere aanpak. Er is niet actief opgetreden om huisuitzettingen te voorkomen. Hand in hand met Pré wonen, het voormalige Beverwijks woningbouwbedrijf, hanteren zij een andere werkwijze. Directeur Ronald Camstra van Pré Wonen laat in hetzelfde NHD optekenen dat bij een huurachterstand eerst een traject wordt opgestart met brieven en aanmaningen voordat er een huisbezoek wordt afgelegd. Het Sociaal Team wordt als laatste ingeschakeld om eventuele schuldenproblematiek te bespreken.

Dakloosheid is een maatschappelijk probleem, dat bovendien (volks)gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Zelfs illegalen hebben recht op basisvoorzieningen als voedsel, kleding, gezondheidszorg en een dak boven het hoofd. Wat verstaat woningbouwvereniging Pré Wonen onder maatschappelijk verantwoord ondernemen? Het nakomen van je sociale taak? Hoe verwoorden zij dit in hun Sociale jaarverslag? De menselijke maat ontbreekt nu nog te vaak. Het handelen is te star.

Zelf zie ik een rol weggelegd voor de Bewonerskern IJmond van Pré wonen. Meenemen in je prestatieafspraken met de gemeente Beverwijk en Pré Wonen dat huisuitzettingen vanwege een huurachterstand voorkomen dienen te worden. Een Bewonerskern komt op voor de belangen van de huurders. Ook voor de gemeente Beverwijk zie ik een rol weggelegd door het (eerder) toepassen van vroeg signalering en eventueel bewind voering. Ambtenaren sta op en help actief je burgers. Dit geldt ook voor het college. Niet in de krant komen als je een woning hebt gesloten waar softdrugs werd geteeld, maar in de schijnwerpers komen als je een huisuitzetting van een individu of gezin hebt weten te voorkomen.

De Urgenda zaak heeft aangetoond dat de burger recht heeft op leven en welzijn.

Mendes Stengs

Raadslid Vrij!

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.