Meteen naar de inhoud

ODNZKG teruggefloten door de provincie

Donderdag lazen wij in het Noord-Hollands Dagblad dat de provincie Noord-Holland alle procedures rond de inning van dwangsommen voor milieudelicten bij ‘gevaarlijke’ bedrijven zoals Tata Steel weer zelf op zich neemt. Ze nemen dit mandaat af van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG). Deze maatregel volgt na weer een misser van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, waardoor Harsco nu €100.000 aan dwangsommen niet meer hoeft te betalen. Dit komt doordat de aanmaning te laat verstuurd is. Een kostbare procedurefout. Daarnaast is het helaas ook nog eens een verkeerd signaal naar de overlast ervarende omwonenden van Tata Steel, die vaak al het idee hebben dat ze niet serieus genomen worden.

Reeds op 26 juni 2019 heeft de fractie van Vrij! een brief gestuurd naar de Provinciale Staten met het verzoek om een provinciale enquête in te stellen naar de werkwijze van de ODNZKG rond de handhaving van de grafietregens. Helaas hebben we op deze brief, buiten een ontvangstbevestiging, nooit een reactie mogen ontvangen van Provinciale Staten.  De afgelopen maanden zijn helaas weer meerdere missers van het ODNZKG aan het licht gekomen rondom dit dossier.

Wijk aan Zee en Beverwijk hebben veel overlast en zorgen rondom de gezondheid van de grafietregens en stofoverlast van Tata Steel en Harsco. Vanaf het begin heeft Vrij! zich ingezet voor een adequate handhaving van dit probleem. Voor de handhaving zijn we afhankelijk van de ODNZKG en we vinden het dan ook zeer kwalijk dat de handhaving niet altijd even goed is verlopen door interne problemen bij deze dienst. Wij vinden het een goede stap van de provincie om het innen van dwangsommen voor nu terug te halen en uit te gaan voeren in eigen beheer. Daarnaast zijn we verheugd dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar het functioneren van de Omgevingsdienst. We gaan ervanuit dat na dat onderzoek de ODNZKG wel functioneert zoals het hoort en onze inwoners zich weer beschermd kunnen voelen door de overheid op dit en andere grote dossiers rond Tata Steel en Harsco.

Lees het artikel terug via: https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200416_32610022/provincie-neemt-omgevingsdienst-mandaat-af-voor-dwangsommen-na-misser-bij-harsco

Deze brief heeft de fractie van Vrij! op 26-06-2019 verzonden aan de provincie:

De Provinciale Staten van Noord-Holland

Datum: 26-06-2019
Betreffende: Oproep tot provinciale enquête inzake grafietoverlast

Aan de Provinciale Staten van Noord-Holland,

Het afgelopen jaar zijn Wijk aan Zee, onderdeel van de gemeente Beverwijk, en delen van westelijk Beverwijk meermaals bedolven onder grafietregens vermoedelijk afkomstig van Harsco. Zoals welbekend is Harsco een bedrijf dat actief is op het terrein van TATA Steel en onmisbaar voor het productieproces van TATA Steel. Uiteraard is er veel overlast ervaren door deze stofregens. Echter is er recentelijk door RIVM onderzoek vastgesteld dat deze grafietregens een aantal bestanddelen (lood, mangaan en vanadium) in een dusdanig hoge concentratie bevatten dat dit ongewenst is voor de gezondheid van zwangere vrouwen en jonge kinderen. Ook kwamen er kankerverwekkende PAK’s vrij bij deze grafietwolken, weliswaar niet in grote hoeveelheden, maar ook dit heeft het RIVM aangemerkt als ongewenst. Deze conclusies hebben vanzelfsprekend grote impact gehad op de inwoners van Wijk aan Zee en omliggende gebieden.

Na het RIVM rapport heeft TATA Steel opnieuw aangekondigd met extra maatregelen te komen. Terwijl dit voor het RIVM rapport blijkbaar niet mogelijk was. Echter is daags na de publicatie van het RIVM rapport alweer een grafietalarm verzonden aan omwonenden.

Wij hebben het college van Beverwijk al meermaals om opheldering verzocht over de gang van zaken, maar in deze is het gemeentebestuur niet bevoegd.

De provincie is het bevoegd gezag als het gaat om handhaving van de milieuvergunning en dus ook de grafietregens bij TATA Steel/Harsco. De provincie heeft deze taak weer ondergebracht bij de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Wij hebben geconstateerd dat een structureel toezicht ontbreekt en dat men pas tot handhaving is overgegaan op het moment dat de grafietregens in de media verschenen. Op de eerste bijeenkomst over de grafietoverlast in De Moriaan van 22 oktober 2018 was de provincie zelfs niet aanwezig. De grafietregens teisterden op dat moment Wijk aan Zee al enkele maanden met hoge frequentie. Daarbij merken wij op dat de handhaving meer gericht lijkt te zijn op het incasseren van dwangsommen, dan op het tegengaan van vervuiling.

In de brief van de Gedeputeerde Staten aan de Provinciale Staten van Noord-Holland met kenmerk 1201436/1201437 is een overzicht te vinden van de inspectiedagen en geconstateerde overtredingen:

November 2018: 19 inspectiedagen en 21 overtredingen; December 2018: 9 inspectiedagen en 6 overtredingen; Januari 2019: 7 inspectiedagen en 6 overtredingen; Februari 2019: 5 inspectiedagen en 1 overtredingen; Maart 2019: 4 inspectiedagen en geen overtredingen;

Hier zien wij dat de frequentie van inspectiedagen gelijk als de grootste publiciteit voorbij is naar beneden gaat, terwijl de overtredingen niet evenredig verminderen. In een door uw Staten unaniem vastgestelde motie is nu vastgelegd dat er gestreefd moeten worden naar 24-uurs toezicht, zodat elke overtreding verbeurd kan worden met een dwangsom. Tot dat moment waren er slechts sporadische inspecties van milieu inspecteurs.

De fractie Vrij!, zittend in de gemeenteraad van Beverwijk, roept u via deze weg op om een provinciale enquête te houden over de gang van zaken rond de handhaving van de grafietregens en de rol daarin van de provincie en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Daarbij is het van belang om te onderzoeken of de handhaving adequaat en doelmatig is geweest.

Hoogachtend,
Kelly Uiterwijk, Halil Koçak en Mendes Stengs Fractie Vrij!

In De Kennemer heeft nog een artikel gestaan waar raadslid Mendes Stengs wat meer uitlegde over het verzoek tot een provinciale enquete. Dit kunt u hieronder teruglezen: 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.