Meteen naar de inhoud

Opinie – Door Mendes Stengs

Minima is commercie

Stel u heeft om welke reden dan ook een schuld bij de gemeente Beverwijk. U heeft bijvoorbeeld te veel bijstand ontvangen, omdat u de formulieren niet goed heeft ingevuld. Dit is goed mogelijk. Al eerder heb ik beschreven dat we het in Nederland namelijk voor sommigen ipv. makkelijker juist moeilijker hebben gemaakt. Laaggeletterdheid speelt helaas ook hierin nog steeds een grote rol. Of u denkt dat u eindelijk uw aangevraagde bijstandsuitkering hebt ontvangen met terugwerkende kracht, blijkt dit uiteindelijk gewoon een ordinaire lening te zijn. Of u heeft een beroep gedaan op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Zelfstandigen kunnen in (tijdelijke) financiële problemen komen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kunnen zij dan een beroep doen op dit Besluit. Dit zijn waar gebeurde gevallen. In twee van de drie gevallen betrof het bedrag exact € 4000,-

U dient dus terug te betalen aan de gemeente Beverwijk. Bij terugvordering wordt standaard Cannock Chase( CC) ingeschakeld. CC is de bloedhond van de schuldenindustrie. Op hun website staat hun missie vermeld, “Meer en sneller incasseren tegen lagere kosten”. CC is goed bekend bij de tv-programma’s Radar en Kassa. Bij het versturen van hun eerste brief komt er op deze € 4000,- een startbedrag overheen van € 635,25.- Invorderingskosten!? Totale schuld in een oogwenk dus € 4635,25.-

Terecht paniek alom. Bellen met de gemeente Beverwijk heeft geen zin. Als die al thuis geeft, verwijst ze u door naar CC. Dan maar naar het inloopspreekuur Geldzaken op het gemeentehuis. Dit loket wordt bemand door medewerkers van Socius. Het is een front-office en verzorgt dus niet de inhoudelijke behandeling. Zij sturen u door naar de schuldhulpverleningsinstantie.

De gemeente Beverwijk heeft dus duidelijk een dubbel moraal. Zij zadelt je op met hoge invorderingskosten. Hypocrisie viert hoogtij voor wat betreft als je aan dit loket staat en je hebt een schuld bij de gemeente Beverwijk. Waarom worden deze mensen niet gewoon uitgenodigd op het gemeentehuis? Als gemeente ken je deze mensen. Je hebt immers hun gegevens, want het zijn (tijdelijke) uitkeringstrekkers. In plaats van dat de gemeente hier gewoon een ambtenaar voor vrij maakt of desnoods het Sociaal Team krijgt een invorderaar de opdracht. De gemeente als aanjager?!

Ik vraag me af of de Beverwijkse burger hierbij gediend is? Is dit de betrouwbare overheid die de gemeente Beverwijk wil zijn? Hoe zorgvuldig gaat CC eigenlijk met deze persoonsgegevens om?

Mendes Stengs

Raadslid Vrij!

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.