Meteen naar de inhoud

Vrij! stelt schriftelijke vragen over handhaving Tata

Vrij! heeft schriftelijke vragen gesteld over de handhaving van Tata door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Lees hieronder de vragen terug. Zodra de beantwoording binnen is zullen we deze ook weer op de website publiceren.

Hierbij verzoeken wij u onderstaande vragen ex Artikel 41 Reglement van Orde inzake “Handhaving Tata Steel” door te geleiden aan het College van burgemeester en wethouders.

16 april jongstleden heeft het Noord-Hollands Dagblad een artikel gepubliceerd met de navolgende titel: Provincie neemt Omgevingsdienst mandaat af voor dwangsommen na misser bij Harsco”. Hieronder citeer ik twee passages uit dit artikel:

“De provincie Noord-Holland neemt alle procedures rond de inning van dwangsommen voor milieudelicten bij ‘gevaarlijke’ bedrijven zoals Tata Steel weer zelf op zich. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied mag dit niet meer doen”.

“Reden is dat de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD) het vertrouwen van de provincie heeft verloren. Volgens de nieuwe milieugedeputeerde Jeroen Olthof heeft de OD een ’ernstige fout’ gemaakt door 100.000 euro aan reeds opgelegde dwangsommen te laten verlopen. Vier dwangsommen van elk 25.000 euro die waren opgelegd aan Harsco, een bedrijf dat staalslak verwerkt bij Tata Steel, kunnen niet geïnd worden omdat de dienst te traag was met het versturen van een brief aan de provincie. Hierdoor werd een aanmaning aan Harsco te laat verstuurd en raakten de dwangsommen verjaard. Ze zijn niet meer inbaar en Harsco betaalt niet, hoewel er stevige overtredingen zijn geconstateerd.”

Kortom het mandaat van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voor het uitoefenen van bevoegdheden bestuursrechtelijke geldschulden wordt tijdelijk opgeschort. Dit moet nog in Gedeputeerde Staten worden besproken. Provincie Noord-Holland neemt dit mandaat dan over en zal een onafhankelijke partij laten kijken naar hoe bovenstaand proces is verlopen. Ook zullen de procedures tegen het licht gehouden worden. De gedeputeerde wil weten wat de rol van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is geweest, en wat de rol van Provincie Noord-Holland is geweest in dit verhaal(Bron: website PNH)

Adnan Tekin, gedeputeerde Leefbaarheid en Gezondheid van de provincie Noord-Holland, heeft 10 december 2019 zijn ontslag ingediend. Aanleiding voor het aftreden van Tekin zijn de recente ontwikkelingen rondom Tata Steel. Tekin zegt in een reactie op zijn aftreden dat hij geprobeerd heeft een balans te vinden tussen de volksgezondheid van de omwonenden en het economische belang van Tata Steel. “Na drie jaar hard werken in dit dossier, bleek recent weer dat de samenwerking met de controlerende en toezichthoudende instanties niet bracht wat daarvan verwacht mocht worden.” Zijn portefeuille is toen verdeeld onder de overige gedeputeerden. Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu is toen bij Edward Stigter ondergebracht.

Naar aanleiding van deze recente berichtgeving is er een grote zorg ontstaan. Als de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wel handhaaft maar geen dwangsom meer mag innen, maakt de gedeputeerde het dan niet moeilijker voor de bewoners rondom Tata Steel, voor Tata Steel en voor zichzelf om zijn functie naar behoren te vervullen? Met andere woorden, wordt het niet moeilijker gemaakt door de gedeputeerde dan het al was”?

Uit eigen onderzoek bij zowel de Provincie Noord-Holland, de Omgevingsdienst Noordzeekanaal Gebied als Tata Steel heb ik weten op te maken dat er bij zowel de Provincie als de Omgevingsdienst een soort van impasse1 is ontstaan. Afgelopen maandag, 20 april jongstleden namelijk, heeft door een technisch mankement bij Tata Steel een machine zijn werk niet kunnen doen. Hierdoor heeft één van de grootste stofverspreidingen sinds maanden plaats gevonden. Het bedrijf heeft dit gemeld volgens een 96000 melding. Echter vanuit de Omgevingsdienst is hier geen één enkele actie op ondernomen.

Het lijkt erop dat we op dit moment de situatie hebben dat de bevoegdheid ligt bij de Omgevingsdienst maar dat de Provincie Noord-Holland(Gedeputeerde Staten) een besluit gaat nemen om dit mandaat over te brengen naar de Provincie Noord-Holland.
Hier heb ik een aantal vragen bij;

  1. Geachte college heeft u kennisgenomen van het terugnemen van het mandaat van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied door Gedeputeerde Staten?
  2. Stel dat het mandaat naar de Provincie Noord-Holland gaat, is dit dan wel verstandig?
  3. Laat de Omgevingsdienst nu zaken lopen vanwege de onduidelijke situatie? Met andere woorden is er nu ook sprake van opgeschorte handhaving bij Tata Steel?
  4. Kan het college aangeven hoeveel milieucontroles er gedaan zijn vanaf de datum publicatie van het artikel, d.d. 16 april 2020 tot en met vandaag door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied betreffende Tata Steel?
  5. Bent u het met ons eens dat de handelswijze van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied ernstige gebreken heeft vertoond?
  6. Wilt u door middel van een brief aan Gedeputeerde Staten hen in kennis stellen van uw bezorgdheid over een adequate afwikkeling van de controles. Zo neen: waarom niet?

Mendes Stengs Raadslid Vrij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.