Meteen naar de inhoud

Beantwoording schriftelijke vragen Laan van Meerestein

  1. Eerder stelde Mendes Stengs schriftelijke vragen over de Laan van Meerestein. Deze vragen zijn inmiddels beantwoord door het college. U kunt hieronder de beantwoording teruglezen. Naar aanleiding van de beantwoording heeft Mendes Stengs nog aanvullende schriftelijke vragen gesteld. We wachten nog op de beantwoording van deze vervolgvragen.

Vragen ex artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad inzake de bestrating in de Laan van Meerestein.

Geachte leden van de raad,

In antwoord op de vragen van het raadslid Stengs van de fractie Vrij! over bovenvermeld onderwerp berichten wij u het volgende.
Voor de goede orde hebben wij eerst de vragen vermeld en vervolgens ons antwoord.

1.Wat was de conclusie van het onderzoek naar de oorzaak in welke de gemeente werd bijgestaan door de specialistische bureaus Tauw en KOAC-KIWA?

Antwoord:
Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de bestaande verharding niet meer waterpasserend is. Daardoor loopt het regenwater niet snel genoeg meer via de voegen tussen de stenen naar de ondergrond.
Aanvullende informatie over de werking van dit type waterpasserende verharding: het regenwater zou geleidelijk, via de voegen tussen de stenen, af worden gevoerd naar een waterbergend funderingspakket daaronder. Het effect daarvan was dat het regenwater vertraagd naar de ondergrond afstroomt in plaats van direct naar de riolering of het oppervlaktewater. De werking van deze verharding voldoet helaas niet meer, waardoor er te lang plassen blijven staan.

Aanvullende informatie over de tijdsduur: op advies van het bureau is extra laboratoriumonderzoek uitgevoerd zodat ze de juiste conclusies konden trekken. Daardoor kwam de uitslag later dan in eerste instantie gepland.

2. Heeft het College naar aanleiding van de uitkomst van het onderzoek al besloten welke maatregelen als definitieve oplossing toegepast zullen worden?

Antwoord:
Ja, zie verder bij 3.

3. Heeft het College naar aanleiding van de uitkomst van het onderzoek al besloten welke maatregelen als definitieve oplossing toegepast zullen worden?

Antwoord:
De bestrating herstellen we zo dat de afwatering niet meer via de voegen tussen de stenen wegzakt. We zorgen nu dat we het regenwater met kolken en een drainagesysteem opvangen en afvoeren naar de ondergrond. Daarmee houden we vast aan ons doel om ernstige wateroverlast in de lager gelegen stadsdelen te voorkomen. Vorig jaar hebben we in een deel van de straat kolken geplaatst. Dit was een tijdelijk maatregel zolang het onderzoek duurde. De definitieve herstelwerkzaamheden starten in juni 2020.

4. Valt dit herstraten onder de garantie van de aannemer? Zo nee waarom niet?

Antwoord:
Nee, de aannemer heeft aan de gestelde eisen in het bestek voldaan.

5. Indien bij vraag vier “nee” is geantwoord, op welke wijze wordt het herstraten dan gefinancierd?

Antwoord:
De leverancier is aansprakelijk gesteld en de herstelkosten gaan we verhalen.

Er van uitgaande de vragen hiermee te hebben beantwoord.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.