Meteen naar de inhoud

Opinie – door Mendes Stengs

Minima is commercie II

Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen(BKWI) beheert de Suwinet Services waar Suwinet-Inkijk er één van is. Suwinet-Inkijk biedt overheidsorganisaties de mogelijkheid om persoonsgegevens van burgers, die bij verschillende organisaties of basisregistraties zijn opgeslagen, te raadplegen. Medewerkers van de SVB, UWV en gemeenten (dus ook de gemeente Beverwijk) kunnen dus via deze applicatie persoonsgegevens raadplegen.

Er dient via Suwinet alleen gegevens uitgewisseld te worden voor zover daar een wettelijke grondslag voor is. Er worden via Suwinet onder meer gegevens van UWV, SVB, gemeenten, BRP, het Handelsregister, de Belastingdienst en de RDW ontsloten voor de uitvoering van de wettelijke taken.

Cannock Chase is geen overheidsorganisatie. Zij kunnen echter wel in de gegevens kijken cq raadplegen. Sprake is er dus van niet alleen een schending van het recht op respect voor het privéleven maar ook van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Suwinet is te vergelijken met SyRi(Systeem Risico indicatie). Syri is het anti fraude systeem die onlangs door een rechterlijke uitspraak van de rechtbank Den Haag van tafel moest. Met SyRi maakt de overheid te veel inbreuk op het privéleven van burgers. De wet die het inzetten van SyRi regelt is namelijk in strijd met artikel acht van het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens. Doordat CC inkijk heeft in Suwinet is er geen sprake van een “fair balance” tussen het maatschappelijk belang en de inbreuk op het privéleven zoals het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vereist. Omdat bijstandsgerechtigden behoren tot een kwetsbare groep treden er discriminerende en stigmatiserende effecten op. Ook in Beverwijk dus.

Tevens betekent data inkomsten. CC handelt ook in persoonsgegevens. Wat als CC failliet gaat? Dan komt er een bod uit de markt op het klantenbestand. Naam, adres, woonplaats(NAW), Bank-rekeningnummer, Burger Service Nummer( BSN) ligt dan op straat.

Waarom schakelt de gemeente Beverwijk CC überhaupt nog in? De menselijke maat ontbreekt nu helemaal.

Als burgers van Beverwijk moeten we af willen van malafide bureaus en die achterlijk hoge kosten die zij in rekening brengen.

Waarom desnoods niet een gemeentelijk incassobureau? We dienen de menselijke maat terug te brengen en bijkomend voordeel is tevens dat het de samenleving minder kost en uw privacy beter is beschermd. Een mooie zaak voor de gemeentelijke ombudsman lijkt mij.

 

Mendes Stengs

Raadslid Vrij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.