Meteen naar de inhoud

Opinie – Bühne motie Tata Steel door Mendes Stengs

Afgelopen donderdag 28 mei werd Vrij! verrast door een motie vreemd: “Behoud Nederlands economisch en duurzaam perspectief Tata Steel” ingediend door GroenLinks. Vrij! heeft deze motie niet mede ingediend en Vrij! stemde zelfs als enige partij van Beverwijk tegen tijdens de raadsvergadering op diezelfde avond. Dit vraagt om enige uitleg. Temeer omdat mijn zoon en ikzelf ook werkzaam zijn bij het staalbedrijf. Beiden zijn wij ook FNV lid en ik ben zelfs kaderlid van de FNV. Mijn zoon is de vierde opeenvolgende generatie van het Hoogovenbedrijf. 80 jaar traditie.

Allereerst de indienende partij. GroenLinks heeft helemaal niets op met Tata Steel. Liever gisteren nog dan vandaag hadden zij gezien dat het bedrijf z’n deuren had moeten sluiten. In hun ogen is Tata Steel een milieuvervuiler pur sang. Liever zien zij op het 730ha grote terrein windmolens en/of zonnepanelen gebouwd worden. Vervreemd van hun eigen idealen?

Ten tweede is de motie een oproep tot nationalisatie. Voor Groen Links is dit geen probleem aangezien de Communistische Partij Nederland(CPN) in 1990 is opgegaan in deze partij. Deze oproep is dus op niets gebaseerd. In Nederland is namelijk sprake van een vrijemarkteconomie, marktkapitalisme. Tata Steel is een speeltje van een rijke Indiër. Het is privébezit. Onder het communisme is geen privébezit. Bovendien getuigt het idee dat een lokale overheid daadwerkelijk invloed kan uitoefenen op het bestuur van een multinational als Tata Steel van zelfoverschatting.

Ten derde is Vrij! een lokale politieke partij en geen vakbond. Wij willen geen valse verwachtingen wekken. Alleen met een realistische blik houd je een bedrijf open, hiervoor dien je iets constructiefs neer te zetten. De brief die de wethouder zal sturen naar Den Haag komt aldaar terecht onderop in zijn onderste la. Naar wie de brief gestuurd wordt is ook niet duidelijk, want is het nu zoals Groen Links aangeeft naar minister Wiebes van Economische Zaken of zoals het CDA (mede indiener) aangeeft naar minister Hoekstra van Financiën. Als de brief al aankomt in India zal deze daar nooit gelezen worden. Beslissingen, ook politieke, neem je op basis van verstand.

Ten vierde willen wij niet meeliften op andermans succes. In dit geval het succes van de FNV vakbond opkomende voor de werknemers van Tata Steel. Het schuurt aan tegen goedkoop scoren deze bühne motie. Zaken dien je van elkaar te kunnen scheiden. Zeker met het opkomende nieuwe normaal dien je eerlijk, oprecht en kritisch politiek te bedrijven. Gevoel en emotie dien je niet mee te laten wegen nu en zeker niet bij het voortbestaan van een basis-/maakindustrie waar we mijns inziens best meer trots op mogen zijn. Politiek handig? Neen, maar wel eerlijk en realistisch. Deze motie gaat niets uithalen voor de Tata medewerkers als mijn zoon en ikzelf. Deze motie heeft net zoveel waarde als Monopoly geld.

Komt allen naar de FNV-bijeenkomst a.s. donderdag voor het behoud van onze banen op het parkeerterrein van De Bazaar.

Mendes Stengs

Raadslid Vrij! Beverwijk

FNV kaderlid

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.