Meteen naar de inhoud

Vrij! krijgt eindelijk antwoord op vragen over steun aan kinderen op de vlucht

Begin mei stelde Vrij! schriftelijke vervolgvragen over het ondersteunen door de Gemeente Beverwijk van een oproep aan het kabinet met de titel: ‘toon solidariteit in Europa, ook met kinderen op de vlucht’. Helaas kregen we via de ‘normale’ weg geen antwoord op deze vragen. We hebben zelfs twee keer gevraagd of de vragen in goede orde ontvangen waren, maar zelfs hierop kregen we geen antwoord. Daarom waren wij genoodzaakt om de vragen via de officiële weg te stellen als artikel 41 vragen. Gisteren hebben we op deze vragen een antwoord mogen ontvangen. Helaas hebben we de mailwisseling tussen de wethouder(s) en de hulporganisaties nog altijd niet boven water. U kunt hieronder de vragen en de antwoorden teruglezen:

Geachte raadsleden,

In antwoord op de artikel 41 vragen van het raadslid van VRIJ!, mevrouw Uiterwijk, over bovenvermeld onderwerp berichten wij u het volgende.

Voor de goede orde hebben wij eerst de vragen vermeld en vervolgens ons antwoord.

1) Was het college op de hoogte van het feit dat bij ondersteuning van deze oproep van 6 maart ook in de toekomst de naam van de Gemeente Beverwijk gebruikt zou worden onder acties van deze organisaties om dit probleem bij het kabinet aan de orde te stellen? Zo ja, waarom heeft u er voor gekozen om de raad tussen 31-03 en 23-04 hier niet over te informeren?

Antwoord:

Wij hebben de oproep tot een steunbetuiging kenbaar gemaakt. In de oproep is niet aangegeven dat er allerlei vervolgacties zouden plaatsvinden. Zie verder ons eerdere antwoord op vraag 3 (UIT-20-49231) .

2) Is het college vooraf geïnformeerd over het feit dat de gemeente Beverwijk als ondertekenaar onder de paginagrote advertentie in het NRC zou komen te staan?

Antwoord:

Nee.

3) Waarom vindt u het niet tot uw actieve informatieplicht behoren om de raad te informeren over steunbetuigingen uit naam van de Gemeente Beverwijk?

Antwoord:

Het betreft geen collegebesluit. De steun is uitgesproken omdat het een sympathiek intiatief is.

4) Wie vindt dit een sympathiek en goed initiatief? Het gehele college of een individuele wethouder?

Antwoord:

De beantwoording van de eerste brief is besproken in het college.

5) Heeft het college deze oproep enkel ondersteunt omdat zij dit een sympathiek en goed initiatief vindt?

Antwoord:

Ja.

6) Waarom is dit niet besloten per collegebesluit?

Antwoord:

Niet elke activiteit behoeft een formeel collegebesluit.

7) Op welke wijze heeft het college zijn ondersteuning aan deze oproep uitgesproken?

Antwoord:

Zoals in de oproep staat aangegeven is de ondersteuning per email kenbaar gemaakt.

8) Kunt u de correspondentie met de hulporganisaties daarover toevoegen aan de beantwoording?

Antwoord:

Het betreft een e-mail waarin de ondersteuning door het college wordt ondersteund.

9) Was het college vooraf op de hoogte dat een bordje met de naam van Beverwijk gebruikt zou worden als protest bij de ministerraad?

Antwoord:

De genoemde mail van vluchteling.nl is ons niet bekend.

10) Was het college op de hoogte dat Beverwijk nu onderdeel is van de ‘Coalition of the Willing’?

Antwoord:

In de reactie op de mail van onze ondersteuning werd aangegeven dat de gemeente wordt toegevoegd aan de “Coalition of the Willing”.

11) Wat is het standpunt van de gemeente in de zaak dat de Gemeente Beverwijk nu als partner/ondersteuner wordt genoemd bij protestacties tegen het kabinet? Is het als gemeente wenselijk om je in die positie te manoeuvreren door het ondersteunen van actievoerende organisaties?

Antwoord:

De gemeente heeft aangegeven de oproep om 500 verweesde kinderen uit Griekenland op te nemen te ondersteunen. Dat betekent niet dat de gemeente alle protestacties tegen het kabinet ondersteunt. Wij zullen dit ook kenbaar maken bij de organisatie van de eerder gedane oproep.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.