Meteen naar de inhoud

Beantwoording vervolgvragen Laan van Meerestein

Mendes Stengs heeft de beantwoording ontvangen op zijn. schriftelijke vervolgvragen over de Laan van Meerestein. De straat wordt momenteel hersteld en de gemeente heeft de leverancier in gebreke gesteld. Lees hieronder de vragen en de antwoorden terug.

1.Heeft deze werking dan wel voldaan bij het afnemen van het werk? Of heeft deze werking gewoon helemaal nooit voldaan?

Antwoord:U refereert bij uw inleiding aan de brief, die u op 13 mei 2020 via de griffie heeft ontvangen (UIT-20-49381), over onze opmerking dat de waterpasserende verharding helaas niet meer werkt. Ja, tijdens de eindoplevering van de werkzaamheden, een half jaar na de realisatie, voldeed de verharding nog aan de gestelde eisen en was er geen aanleiding tot bezorgdheid.

2. Waarom zijn er bij het opleveren van het werk, of liever nog in het bestek, geen straatputten of stoepkolken opgenomen
Antwoord: Het principe over de werking van de waterpasserende verharding is in onze hierboven aangehaalde brief omschreven: het regenwater zou geleidelijk via de voegen tussen de stenen worden afgevoerd naar een waterbergend funderingspakket daaronder. Dit betekent dat het regenwater bij dit systeem niet meer via kolken afgevoerd behoefde te worden; de voegen zijn waterpasserend en zouden de functie van de kolken moeten overnemen.

3. Waarom zijn er in het bestek van het werk geen straatputten of stoepkolken opgenomen?
Antwoord: Er zijn geen kolken in het bestek opgenomen omdat dit volgens het principe van waterpasserende verhardingen niet meer nodig zou zijn.

4. Waaruit bestaan dan deze herstelwerkzaamheden?

Antwoord: Met verwijzing naar de eerder aangehaalde brief herstellen we de bestrating zo dat de afwatering niet meer via de voegen tussen de stenen wegzakt. De bestaande bestrating wordt opgenomen en opnieuw onder profiel gebracht op de traditionele manier. Het regenwater wordt over de straat naar de zijkanten van de weg afgevoerd. Langs de straat worden goten met op regelmatige afstanden kolken aangebracht. De kolken zorgen dat het regenwater wordt opgevangen en via de wegfundering naar de ondergrond wordt afgevoerd. Op 8 juni 2020 is de uitvoering van de herstelwerkzaamheden, in overleg met de aanliggende bedrijven, gestart. De uitvoering duurt naar verwachting tot uiterlijk vrijdag 24 juli 2020.

5. Waaraan en waarvoor wordt de leverancier dan aansprakelijk gesteld?

Antwoord: De leverancier is in gebreke en aansprakelijk gesteld voor het niet meer functioneren van de waterpassende werking van de verharding. Dit wordt als een gebrek aangemerkt. De leverancier is de eigenaar van het (gebrekkige) product dat als compleet systeem onder een merknaam wordt verkocht. De gebrekkigheid is door de gemeente onderbouwd middels een oordeel van een externe deskundige.

6. Hoe gaat u de herstelkosten verhalen?

Antwoord: Indien de leverancier de aansprakelijkheid en de schadeclaim van de gemeente afwijst, zal getracht worden de herstelkosten op de leverancier te verhalen door het nemen van juridische stappen.

7. Is het proces van het verhalen van de herstelkosten al in gang gezet? Zo nee waarom niet?
Antwoord: Ja, de leverancier is schriftelijk in gebreke gesteld voor het gebrekkige product dat hij heeft geleverd en is in dat verband tevens aansprakelijk gesteld voor de kosten die de gemeente moet maken om de verharding en de afwatering weer in goede staat te herstellen.

8. Wat was het antwoord van de leverancier op de door u gestelde aansprakelijkheidsstelling?
Antwoord:
Nadat de stap naar aansprakelijkheid was aangekondigd, heeft de leverancier laten weten zich niet aansprakelijk te voelen. Recent hebben we het bericht ontvangen dat het verzekeringsbedrijf van de leverancier een expertisebureau opdracht heeft gegeven om een schaderapport op te stellen. Wij zijn nu in afwachting van een inhoudelijke reactie.

Tags:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.