Meteen naar de inhoud

Raadsvergadering 25 juni 2020

Tijdens de raad van 25 juni zijn twee moties van Vrij! behandeld.

Speelautomaten

Eén motie ging over de wijziging van de verordening op speelautomatenhallen.
Vanuit Europese wetgeving moet het vergunningstelsel worden aangepast. Doordat er maar een beperkt aantal speelautomatenhallen zich in Beverwijk mogen vestigen, valt dit onder een schaarse vergunning. Om de markt open te breken voor nieuwe gegadigden mag een schaarse vergunning niet langer voor onbepaalde tijd verstrekt worden. Ook bijvoorbeeld avondwinkels en circussen worden door deze regelgeving getroffen.
Vrij! wil de ondernemers meer flexibiliteit geven, zodat ze bijvoorbeeld tussentijds eenmalig mogen verhuizen met het behoud van de vergunning. Ook wil Vrij! geen lotingssysteem voor nieuwe vergunningen, maar willen wij dat kwaliteit meetelt bij de vergunningverlening.

Vrij! heeft met Samen Beverwijk ook een amendement ingediend over dit onderwerp. Nieuwe vergunningen krijgen een looptijd van 15 jaar, maar de zittende ondernemers krijgen vanaf nu een vergunning voor 10 jaar. Vrij! pleit er in het amendement voor de vergunningsduur ook voor de zittende ondernemers op 15 jaar te zetten. Zij worden al zwaar genoeg getroffen door nieuwe regelgeving. De burgemeester stond hier op zich positief tegenover. Het amendement werd echter verworpen door alle andere partijen.

Momenteel zijn er 4 speelhallen toegestaan in Beverwijk. GroenLinks wil dit terugbrengen naar 2. Vrij! is hier op tegen. Er is geen goede reden voor. Het zou ook ten koste gaan van werkgelegenheid. De burgemeester wil de discussie niet nu voeren. Als er een exploitant weggaat uit Beverwijk, dan vindt de burgemeester dat een goed moment om te kijken of je die plek nog invult. Voor nu werd het amendement gelukkig verworpen.

Jeugdactiviteiten

Vrij! heeft een motie ingediend over extra jeugdactiviteiten in de zomer. De motie is mede ingediend door PvdA, SamenBeverwijk en Democraten Beverwijk, ook D66 steunde de motie.
Door de coronacrisis gaan veel mensen niet met vakantie. Hun kinderen moeten daarom de schoolvakantie thuis doorbrengen. Stichting Welzijn organiseert jeugdactiviteiten voor de gemeente Beverwijk. In de huidige situatie zijn er alleen te weinig activiteiten voor kinderen deze zomer. Vrij! roept de gemeente met de motie op om jeugdactiviteiten te organiseren deze zomer. De kosten hiervoor kunnen eventueel worden gedekt uit het noodfonds corona. Stichting Welzijn geeft aan te weinig mensen te hebben om de activiteiten te begeleiden. Vrij! stelt daarom voor dat samen met jeugdsportcoaches en vrijwilligers te doen.

Wethouder Niele vond het een sympathieke motie. Maar er zitten haken en ogen aan de uitvoering. Kinderactiviteiten mogen alleen door professionals worden begeleid. Daarnaast staat de zomervakantie al voor de deur. En dat maakt het erg lastig om nog dingen op tijd te organiseren. Haar voorstel is om de kinderen in Beverwijk een gratis kaartje voor het zwembad te geven.

Er was 1 raadslid afwezig. Hierdoor was er een even aantal raadsleden aanwezig. De helft van hen stemde voor de motie en de helft tegen. De stemming is daarom gestaakt. De motie wordt doorgeschoven naar de raad van 1 juli.