Meteen naar de inhoud

Vrij! stelt schriftelijke vragen over de Plantage

De afgelopen jaren is de Plantagebuurt opgeknapt. De laatste plannen om het voorterrein opnieuw in te richten leiden nu tot onrust bij bewoners. Bewoners zijn zelfs een petitie gestart. De plannen zijn tot stand gekomen in overleg met winkeliers en een informatieavond voor bewoners kon vanwege de coronacrisis niet doorgaan. Bewoners zijn enkel per brief geïnformeerd. Daarom stelde Vrij! onderstaande schriftelijke vragen. Zodra we antwoord hebben gehad van het college plaatsen we dat ook hier. Dit kan enkele weken duren.

Ons bereiken signalen van inwoners uit de Plantagebuurt, die zich zorgen maken over de recente plannen rond de herinrichting. Het betreft het ‘zogenaamde’ voorterrein van de Plantage. Zij maken zich onder meer zorgen over verplaatsing van de afvalbakken, het kappen van een (gezonde) boom, het verdwijnen van parkeerplaatsen en de plaatsing van bankjes. Zij vrezen geluidsoverlast en vervuiling door de verplaatsing van de afvalbakken. Daarnaast geven omwonenden aan de laatste tijd al veel last te hebben van hangjeugd en dealers. Zij vrezen dat de plaatsing van bankjes dit versterkt. Recent hebben omwonenden een brief ontvangen van het voorlopig ontwerp. Dit ontwerp is tot stand gekomen in samenwerking met de projectgroep. Bewoners hebben het beeld dat deze projectgroep enkel bestaat uit winkeliers. In de brief is verder te lezen dat een informatiebijeenkomst vanwege corona niet door kon gaan. De tekening van het voorlopig ontwerp is gedateerd op 23-08-2019. De brief is bij de bewoners ontvangen op 13-06-2020. Helaas is bij sommige bewoners op deze manier het beeld ontstaan dat zij niet genoeg kunnen participeren in dit proces. In het algemeen maken wij ons ook zorgen over de participatiemogelijkheden in coronatijd. Daarom hebben wij enkele vragen.

  1. Wie hebben er zitting gehad in de projectgroep? (wij vragen niet om namen, maar wel vanuit welke functie/hoedanigheid)2)
  2. Indien er geen bewoners in de projectgroep zaten; Waarom is ervoor gekozen om bewoners niet al in een vroeger stadium te laten participeren?
  3. Waarom zit er bijna een jaar tussen de afronding van de tekening van het voorlopig ontwerp en de brief aan de bewoners?
  4. Waarom is er geen alternatief bedacht voor de informatiebijeenkomst die vanwege corona niet door kon gaan? Denk dan bijvoorbeeld aan een digitale sessie.
  5. Is het mogelijk inwoners alsnog meer bij dit proces betrekken alvorens u over gaat tot het vaststellen van het definitieve ontwerp?
  6. Herkent u de zorgen van inwoners over het verplaatsen van de afvalbakken, het verdwijnen van parkeerplaatsen, de plaatsing van bankjes en het kappen van een (gezonde) boom?
  7. Zijn er meer projecten waarbij inwoners enkel via een brief betrokken zijn, omdat vanwege corona informatieavonden niet door konden gaan? Zo ja, welke?

Namens de fractie Vrij!

Kelly Uiterwijk