Meteen naar de inhoud

Vrij! dient WOB-onderzoek in na drie pogingen met schriftelijke vragen

Tot onze verbazing en verontwaardiging hebben wij vandaag over moeten gaan tot het indienen van een WOB-verzoek. Dit omdat wij op vragen gesteld via de ‘normale’ weg (schriftelijk en schriftelijk via artikel 41) telkens geen inhoudelijk antwoord krijgen.

Op 24 april heeft de fractie van Vrij! voor het eerst schriftelijke vragen gesteld over een oproep aan het kabinet: “toon solidariteit in Europa, ook met kinderen op de vlucht”. Deze oproep was zonder medeweten van de raad ondersteund door de gemeente Beverwijk. Deze oproep gaat rechtstreeks in tegen huidig kabinetsbeleid. Nadat onze eerste set vragen niet afdoende beantwoord was, dienden wij op 04 mei een set vervolgvragen in. Deze vragen waren op 10 juni jongstleden nog altijd niet beantwoord. Ondanks het feit dat wij meermaals tussendoor gevraagd hebben naar de stand van zaken. Op advies van de griffie hebben we deze vragen uiteindelijk via de artikel 41 procedure opnieuw gesteld. Helaas kregen we wederom een heel summier antwoord op deze vragen. Op 25 juni hebben we een derde en laatste set artikel 41 vragen ingediend, omdat we nog altijd op een hele belangrijke vraag geen antwoord hebben. Wij hebben namelijk verzocht de correspondentie (mailwisseling) tussen de gemeente en de hulporganisatie(s) te delen. Dit zodat wij kunnen reconstrueren hoe de steun vanuit de gemeente richting deze campagne tot stand is gekomen. Vandaag hebben wij de beantwoording op deze set vragen ontvangen, maar wederom weigert het college deze correspondentie openbaar te maken.

In een poging om deze correspondentie alsnog openbaar te krijgen hebben wij nu een WOB-verzoek ingediend. Wij vinden het bijzonder treurig dat raadsleden in de gemeente Beverwijk zich genoodzaakt voelen om over te gaan tot het indienen van een WOB-verzoek, omdat via de gebruikelijke kanalen simpelweg het antwoord niet boven tafel te krijgen is. Wij vinden dit een tekortkoming in de actieve en passieve informatieplicht vanuit het college naar de raad. Fractievoorzitter Kelly Uiterwijk heeft burgemeester Martijn Smit telefonisch op de hoogte gebracht over het indienen van dit WOB-verzoek en over de, in haar ogen, treurige stand van zaken in de communicatie en beantwoording richting de raad.