Meteen naar de inhoud

Schriftelijke vragen aan de burgemeester over de gedeeltelijke sluiting Bazaar

Vrij! heeft aan de burgemeester vragen gesteld over de acute, gedeeltelijke sluiting van de Bazaar. Wij willen graag weten hoe het besluit om tot sluiting over te gaan tot stand is gekomen. Veel ondernemers, met name de ondernemers met verse producten, zijn door deze snelle sluiting wederom zwaar getroffen. U kunt hieronder de vragen teruglezen. 

24-08-2020
We begrijpen dat we nog altijd in GRIP 4 zitten, waardoor de gemeenteraad grotendeels buitenspel staat. Echter willen wij graag meer informatie over de totstandkoming van het besluit om de Bazaar per 23 augustus gedeeltelijk te sluiten. De lezing van de Bazaar is terug te vinden in de media, maar vanuit de veiligheidsregio/het college hebben we enkel de mededeling van zaterdagavond 23:09 uur.

Inmiddels hebben we begrepen dat er op vrijdagmiddag een overleg is geweest tussen de veiligheidsregio en de Bazaar. Naar aanleiding van dit overleg heeft de Bazaar aangegeven dat ze geenszins een sluiting aan zagen komen, maar het beeld hadden dat er nog enkele aanvullende maatregelen genomen konden worden. Onder meer een waarschuwingsbrief van de gemeente/veiligheidsregio gericht aan de ondernemers.

1) Zijn er notulen beschikbaar van dit overleg van vrijdag 21 augustus tussen de veiligheidsregio en de Bazaar? Zo ja, kunnen we daarvan kennisnemen?
2) Is deze waarschuwingsbrief ook daadwerkelijk uitgereikt aan de ondernemers op de Bazaar?
3) Klopt het dat er enige tijd geleden een protocol is vastgesteld tussen de Bazaar en de veiligheidsregio, waarin is afgesproken hoe te handelen als handhaving om welke reden dan ook niet lukt? Zo ja, klopt het dat hierin ook is afgesproken dat partijen in zo’n geval met elkaar in overleg treden? Zo ja, is dit protocol afgelopen weekend nageleefd en zo ja op welke manier?

Vervolgens heeft de Bazaar aangegeven dat er zaterdag 22 augustus handhaving op de Bazaar is geweest. In plaats van te handhaven heeft de handhaving, volgens de Bazaar, video’s gemaakt van overtredingen.

4) Klopt het dat er zaterdag handhaving op de Bazaar is geweest en dat zij niet gehandhaafd hebben, maar in plaats daarvan video’s hebben gemaakt van overtredingen van de 1,5 meter maatregel?
5) Zo ja, waarom is men niet overgegaan tot handhaving?
6) Klopt het dat aan de hand van deze video’s is overgegaan tot acute sluiting van
gedeeltes van de Bazaar?
7) Waarom is er niet vooraf overleg geweest met de Bazaar bijvoorbeeld over te nemen
(aanvullende) maatregelen (bijvoorbeeld: het strikt naleven van de mondkapjesplicht, het limiteren van een aantal bezoekers per hal etc.), al dan niet in samenhang met adequate handhaving?

Op zondag 23 augustus om 00:00 uur kregen de fractievoorzitters een bericht van wethouder Ferraro dat de informatie over de sluiting van de Bazaar vanaf dat moment openbaar was. Ik ga ervanuit dat vanaf dat tijdstip ook de Bazaar op de hoogte is gebracht.

8) Hoe komt het dat dit besluit zo bijzonder laat in de avond is genomen?
9) Wat is de motivering van dit verregaande besluit?
10) Zijn er notulen van de overleggen die geleid hebben tot de totstandkoming van dit
besluit? Zo ja, kunnen we daarvan kennisnemen?

Vervolgens is er besloten om de Bazaar direct vanaf zondag 23 augustus (de volgende morgen) te sluiten. Dit betekent een extra strop voor ondernemers met verse producten, die nu hun voorraad voor de zondag weg kunnen gooien. Ook heeft de acute sluiting tot veel onbegrip geleid bij (veel) ondernemers (en bezoekers).

11) Waarom heeft men ervoor gekozen om sluiting per direct in te laten gaan, in plaats van de week erna?
12) Was er buiten het niet altijd naleven van de 1,5 metermaatregel een andere acute noodzaak (bijvoorbeeld een besmetting met COVID-19) om de Bazaar te sluiten?

De sluiting geldt in ieder geval voor 14 dagen. Dit betekent dat de vele (kleine) ondernemers na de eerdere lange sluiting aan het begin van de lockdown, nu weer 2,5 weekend inkomsten mislopen.

13) Waarom is ervoor gekozen om de sluiting meteen in te voeren voor een duur van (tenminste) 14 dagen?
14) Was het geen mogelijkheid om de sluiting te beperken tot het moment dat de Bazaar een oplossing heeft om op goede wijze de 1,5 meter maatregel na te leven? Mogelijk kan de Bazaar dit op kortere termijn realiseren, waardoor ondernemers minder inkomsten mislopen.
15) Is het u bekend dat de Bazaar, juist met het oog op mogelijke problemen met het bewaren van de afstand, net als in het Openbaar Vervoer en op drukke plekken in Amsterdam en Rotterdam een mondkapjesplicht heeft ingevoerd?
16) Bent u bereidwillig geweest om de vrijwillige mondkapjesplicht van de Bazaar per besluit van de veiligheidsregio te bekrachtigen, zodat deze ook daadwerkelijk gehandhaafd kan worden? Zo nee, waarom niet?

Op zondag werd in de loop van de dag bekend dat de Bazaar niet tot sluiting van de betreffende hallen is overgegaan. In het Noord-Hollands Dagblad lazen wij de volgende reden voor het late ingrijpen van de handhaving/politie vlak voor sluitingstijd. “De gemeente Beverwijk en de veiligheidsregio Kennemerland wilden niet eerder ingrijpen, omdat bezoekers van de Bazaar mogelijk naar andere hallen zouden uitwijken, waardoor daar gezondheidsrisico’s zouden ontstaan doordat mensen geen anderhalve meter afstand van elkaar zouden kunnen houden.”

17) Als u met ontruiming van deze hallen bang bent dat het de druk wordt in de andere hallen; Denkt u dan niet dat het bij sluiting van deze hallen voor de komende 14 dagen ook nog drukker wordt in de andere hallen, waardoor de 1,5 meter maatregel moeilijker te houden is?

Tot slot vragen wij ons af hoe dit zich verhoudt tot andere winkels en horeca binnen de veiligheidsregio. Laten wij absoluut vooropstellen dat wij liever helemaal geen ondernemers getroffen zien worden met sancties rond de coronamaatregelen, maar de Bazaar is natuurlijk niet de enige plek waar de 1,5 meter maatregel niet (altijd) haalbaar is.

18) Waarom wordt op de Bazaar (gelijk) overgegaan tot sluiting en in andere gevallen niet?
19) Hoe verhoudt de sluiting van de Bazaar zich tot het corona dashboard, dan wel andere objectieve (meet)criteria om een dergelijk ingrijpende maatregel te legitimeren?

Namens de fractie Vrij!

Kelly Uiterwijk