Meteen naar de inhoud

Verslag vanuit de achterkamer

Verslag brainstormsessie afvalkosten, d.d. 28 september 2020

Aanwezig: Kelly Uiterwijk, Karel Hazeveld, Co Backer, Karel Fiseler en Jaqueline Dorenbos

De bijeenkomst wordt geopend met de constatering dat de overschrijding van de kosten van het afvalbrengstation in 2019 van ruim €600.000 een wel heel erg grote tegenvaller is voor de begroting en dat het wenselijk zou zijn geweest als de gemeenteraad daar eerder dan pas in september 2020 actief in meegenomen zou zijn.

De verwerking van 600 ton afval kost blijkbaar per kilo ongeveer €1. Dit lijkt veel, aangezien vuilverbranding goedkoper is en er bij het afvalbrengstation ook nog sprake is van grondstoffen die hergebruikt kunnen worden. Wij zijn benieuwd naar de grondstoffenwaarde die het afvalbrengstation oplevert. De geldstromen zijn voor ons niet inzichtelijk.

Het feit dat de gemeenteraad pas in september 2020 geïnformeerd wordt, maakt het voor ons moeilijk te sturen op kostenbeheersing voor het komende jaar. Formeel kunnen we nu pas bij de begrotingsbehandeling in discussie met het college. Vandaar de brainstormsessie om alvast ideeën en vragen te inventariseren.

De brainstormsessie levert vooral veel vragen op. Wij constateren dat we eigenlijk weinig informatie hebben. Wij vragen ons af of HVC de gemeente niet al halverwege 2019 in had kunnen seinen dat er zo’n forse overschrijding aan zat te komen? Voor 2020 wordt nu wel een waarschuwing gegeven dat de kosten nog verder oplopen, dus was dat in 2019 dan niet mogelijk?

Hoe zit het trouwens met de andere gemeentes? Wij begrijpen dat Heemskerk ongeveer €250.000 extra kwijt is over 2019 en dat is wel aanzienlijk minder dan onze €600.000. Hieruit volgt de vraag hoe het zit met de kostenverrekening van het afvalbrengstation Beverwijk voor wat betreft de gemeentes Heemskerk en Velsen? Wij gaan er vanuit dat met de afvalpas duidelijk gescand wordt uit welke gemeente een auto komt. Toch vinden wij het raar dat Beverwijkers zoveel meer afval zouden brengen dan Heemskerkers.

Is het trouwens in het verzorgingsgebied van HVC bij alle afvalbrengstations zo dat de ingebrachte hoeveelheden zo sterk stijgen? Ook is het interessant te weten hoe dit buiten het verzorgingsgebied van HVC zit.

Wij willen graag een staatje zien met de ontwikkeling van de kosten sinds de openstelling van het afvalbrengstation, zodat de gemeenteraad goed kan zien wat de trend is.

Het is trouwens op zich wel verheugend dat het afvalbrengstation een groot succes is. Het is beter om materialen te hergebruiken en dat veel Beverwijkers hieraan mee werken is positief. Hierdoor wordt meer afval op een juiste wijze gescheiden en dit is beter voor het milieu en de gezondheid.  Het aantal vuildumpingen in Beverwijk is echter ook nog steeds hoog. Hoe kan dit dan?

Er is veel extra geld geïnvesteerd het laatste jaar in het zes dagen per week ophalen van vuildumpingen en ook het afvalbrengstation gaat steeds meer kosten. Een zorgelijke ontwikkeling en daarom is het hoog tijd om bij te sturen. Als raad en college hebben we uitgesproken dat we de lastenverhoging voor de inwoners tot de inflatie willen beperken.

Belangrijk is dan ook om de komende tijd te gaan kijken of we zaken binnen de dienstverleningsovereenkomst met HVC kunnen gaan aanpassen om tot kostenverlaging te kunnen komen. Hier zou het college, wellicht samen met de andere IJmondgemeentes in kunnen duiken.

Als Beverwijk staan we nog steeds hoog in een rijtje slecht presterende gemeentes als het om restafval gaat. Ongeveer 526 kilo restafval per inwoner per jaar. Er zijn gemeentes, die honderden kilo’s minder restafval per inwoner hebben, bijvoorbeeld Deventer. Er valt nog veel besparing te halen als er minder papier en groente-, fruit- en tuinafval in het restafval belandt. Het is ten eerste zonde van de grondstoffen, die verloren gaan bij verbranding. Ook weegt papier en gft in verhouding veel en is dus ook nog eens erg duur om te verbranden. Daar kan dus wellicht nog een flinke verbetering en dus ook kostenbesparing gerealiseerd worden.

We hebben aan het eind van de avond een lijstje gemaakt met mogelijke besparingen op kosten. Het zijn vooral dingen waar je naar kunt kijken. Niet alle partijen waren aanwezig bij de brainstormsessie, dus wellicht zijn er nog veel meer ideeën. Wij denken niet de wijsheid in pacht te hebben, maar willen wel actief zoeken naar mogelijkheden en gaan het college ook vragen hierover in discussie te gaan met de gemeenteraad.

Mogelijkheden:

Inzetten op forse vermindering papier en gft in restafval; inzetten op gedragsverandering

Het terugbrengen van een maximaal aantal kilo’s per huishouden dat gratis gebracht mag worden op het afvalbrengstation.

Het maximeren van een aantal keer dat huishoudens per jaar gratis gebruik kunnen maken van het afvalbrengstation.

Het minder rondrijden om afvaldumpingen op te halen en dit alleen weer na melding te doen en dit minder dagen per week.

Mogelijkheden bieden om grijze container in te leveren en in plaats daarvan bestaande ondergrondse container te laten gebruiken.

Gele prullenbakken vervangen door grotere exemplaren, waardoor het arbeidsintensieve legen minder gedaan hoeft te worden. Er ligt al een motie over grotere prullenbakken, waar dit idee bij aansluit.

Plastic afval niet meer apart scheiden als blijkt dat er betere , ook voor het milieu en goedkopere alternatieven met nascheiding zijn.

Kijken of een ontwikkeling als een innovatieve persmodule voor ondergrondse afvalcontainers ook besparingen kan opleveren door minder ritjes om de bakken te legen.

Deze lijst kan op een volgende bijeenkomst of vergadering wellicht nog veel verder worden uitgebreid en het college heeft zelf misschien ook nog aanvullingen. Wij gaan het gesprek met het college hier graag over aan.

Wij bedanken de griffie voor de organisatie van de brainstormsessie en in het bijzonder de bodedienst voor de goede facilitering.

Verslag : Jaqueline Dorenbos