Meteen naar de inhoud

Vrij! is ontzettend geschrokken van schimmel in de Indische buurt en stelt vragen

In de gemeenteraad staat de gebiedsvisie Kuenenplein op 17 november opnieuw op de agenda van een raadscommissie. Eerder behandelden we al de eerste termijn. De gebiedsvisie Kuenenplein heeft een aantal ingrijpende gevolgen, waaronder de bouw van een 12 hoog flat aan het Hilbersplein, de bouw van zorgwoningen aan de Grote Houtweg en de bouw van appartementen aan de Laan van Kanaän.

In het kader van de gebiedsvisie zijn de raadsleden afgelopen zaterdagmiddag uitgenodigd door buurtbewoners om een wandeling door de wijk te maken. In kleine groepjes zijn wij door de wijk geleid en dit was erg nuttig. Zo kregen we een nog beter beeld bij de parkeerdruk en de gevolgen van nieuwbouw voor de huidige bewoners.

Ook de renovatie van de Indische buurt is onderdeel van de gebiedsvisie. Bewoners hadden echter verwacht en gehoopt dat deze flats gesloopt zouden worden. Zij denken dat de problemen die daar nu zijn niet opgelost kunnen worden door renovatie. We mochten binnen kijken bij enkele bewoners van de Indische buurt en we zijn heel erg geschrokken van wat we daar aan troffen. Er is extreem veel overlast van water en vocht. Het is zelfs zo erg dat in kinderkamers de schimmel op de muren staat. Vooralsnog laat de verhuurder Pré Wonen dat maar op zijn beloop.

Wij vinden het ongelofelijk en onacceptabel dat bewoners van Beverwijk onder zulke omstandigheden moeten wonen. Schimmel is hartstikke slecht voor de gezondheid. Met name voor kinderen bij wie de longen nog in ontwikkeling zijn. Het mag dan lijken op een probleem tussen de huurder en de verhuurder, maar als het om de volksgezondheid gaat heeft de gemeente ook zeker een verantwoordelijkheid. Wij hebben gisteren dan ook gelijk schriftelijke vragen gesteld aan het college. Het kan en mag niet zo zijn dat bewoners al jaren leven in een woning met schimmel en dat niemand zijn verantwoordelijkheid neemt.

Inmiddels hebben we begrepen dat dit probleem niet alleen speelt in de Indische buurt, maar ook in andere wijken in Beverwijk. Wij horen heel graag uw verhaal. Heeft u te maken met schimmel in uw sociale huurwoning en weigert de verhuurder het op te lossen? Neem contact met ons op. Hoe meer informatie we hebben, des te meer we kunnen doen.