Meteen naar de inhoud

Vrij! ontvangt antwoorden op schriftelijke vragen schimmel

Vandaag heeft Vrij! antwoorden van het college ontvangen op de schriftelijke vragen over schimmelproblemen in de Indische buurt.
Vrij! is verheugd dat het college zowel via de ambtelijke lijn als zelf Pré Wonen gaat aanspreken op de urgentie van de aanpak van deze problemen. Voor de bewoners van de Indische buurt hopen wij dat dit snel leidt tot verbetering van de woonomstandigheden. U leest hieronder de vragen en antwoorden terug.

In antwoord op de vragen van de fractie van Vrij!, over bovenvermeld onderwerp berichten wij u het volgende. Voor de goede orde hebben wij eerst de vragen vermeld en vervolgens ons antwoord. Vraag 3 en 4 zijn in één antwoord gevat.

1. Bent u op de hoogte van de erbarmelijke woonomstandigheden in de Indische Buurt, waar letterlijk de schimmel op de muren staat?

Antwoord:
Het college heeft kennis genomen van de woonomstandigheden in de Indische Buurt. Het college is daarbij geschrokken van de getoonde staat van onderhoud van de woningen bij de Indische buurt.

2. Bent u het met Vrij! eens dat het onacceptabel is dat deze bewoners al jaren leven in woningen met schimmel?

Antwoord:
Het college deelt deze mening. Iedere bewoner binnen de gemeente heeft recht op een veilige en gezonde leefomgeving. Het college zal in de gesprekken met Pré Wonen deze situatie benoemen en de corporatie er toe aanzetten om passende maatregelen te treffen.

3. Bent u het met Vrij! eens dat dit probleem niet kan wachten tot de renovatie/sloop, maar per direct moet worden aangepakt?

4. Wil het college toezeggen maatregelen te nemen tegen deze ongezonde woonomstandigheden in het kader van de (volks)gezondheid? (Artikel 1a Woningwet zorgplicht)

Antwoord:
Het college deelt de mening van Vrij! dat de verhuurder, Pré Wonen, spoedig gehoor moet geven aan dit soort urgente onderhouds- en reparatieverzoeken. Daarnaast wenst het college dat er een structurele oplossing volgt om de woonomstandigheden in de Indische Buurt te verbeteren.

De door Vrij! genoemde zorgplicht maakt duidelijk dat het in eerste instantie de taak en verantwoordelijkheid is van de gebouweigenaar/verhuurder om te zorgen dat gebouwen geen gevaar veroorzaken voor de veiligheid en gezondheid. De eerste stap is om de verhuurder aan te sporen met haar huurders in gesprek te gaan over de woonomstandigheden. De urgentie voor Pré Wonen om tot en oplossing te komen is inmiddels al via de ambtelijke lijn kenbaar gemaakt. Zoals genoemd onder het antwoord van vraag 2 zal ook het college Pré Wonen aanspreken op het feit om passende maatregelen te nemen om de woonomstandigheden in de Indische Buurt te verbeteren.