Meteen naar de inhoud

Toenemende zorgen over de financiële positie van de gemeente Beverwijk

In november stelde de raad de begroting 2021 en de meerjarenraming vast. Alhoewel het college veel dure ambities geschrapt had en meer realistische keuzes heeft gemaakt dit keer, zagen we toen ook dat de meerjarenraming enkel sluitend was door taakstellingen. Deze taakstellingen op de taakvelden, subsidies en gemeenschappelijke regelingen zijn in feite doelstellingen rond bezuinigingen, die de komende jaren gehaald moeten worden om in de plus te blijven. Gelijk spraken wij onze zorgen daarover uit. Onder meer omdat wij bang waren dat de provincie hier geen genoegen mee zou nemen. Al jaren staan we onder repressief toezicht van de provincie, wat inhoudt dat de gemeente zelf over de besteding van de gelden gaat. In de brief van de provincie die we onlangs hebben ontvangen lezen we dat ze voor nu het repressief toezicht nog voort zetten, maar dat ze in het eerste kwartaal van 2021 een diepgaandere analyse uitvoeren naar onze broze evenwichtssituatie, waarmee ze doelden op deze nog in te vullen ‘bezuinigingen’.

Daar kwam vandaag nog het nieuws bovenop dat de Bazaar een vordering van circa 2 miljoen op de gemeente claimt inzake de vorig jaar in hoger beroep verloren zaak over de vermakelijkhedenretributie. Financieel heeft de gemeente er weleens beter voor gestaan. Het is nu alle zeilen bijzetten. Vrij! gaat daarvoor zijn uiterste best doen.