Meteen naar de inhoud

Wij voelen ons een beetje Castricum

De definitieve uitwerking van de Regionale Energie Strategie komt steeds dichterbij. Gisteravond hadden de raden van Beverwijk en Heemskerk een expertmeeting over de zoekgebieden in onze omgeving. Elke regio moet een bijdrage leveren aan het opwekken van wind- en zonneenergie op land. Het gebied bij de A9 wordt voornamelijk aangewezen voor zon en er zijn plannen om 8 windmolens te plaatsen op Tata Terrein.

Wijk aan Zee wordt al zwaar getroffen met de vervuiling van windmolens aan de kust, de bouw van het transformatorstation met vrees voor een bromtoon en de negatieve gezondheidseffecten en overlast van stof en geluid van Tata Steel. Beverwijk en Wijk aan Zee zijn al de groene stekker van de regio, maar blijkbaar is het nooit genoeg. Beverwijk staat weer, als braafste jongetje van de klas, vooraan om met 8 windmolens op Tata Terrein een nog grotere bijdrage te leveren aan de energietransitie.

Gisteravond vroeg ik wat de effecten zijn van windmolens op het neerslaan van stof van Tata. Daar kon nog geen antwoord op gegeven worden, want dit was nog een verkennende fase naar zoekgebieden. Het liefst wijzen wij Tata helemaal niet aan als zoekgebied voor windmolens, lukt dit niet dan is het van cruciaal belang dat er een objectief en onderbouwd onderzoek komt naar de effecten van windmolens op neerslaand stof in de directe omgeving.
Vrij! vindt dat we het gebied rond Tata Steel niet voller en voller kunnen blijven gooien met rotzooi, simpelweg omdat het toch al een industrieel gebied is. Wie denkt er ooit eens aan Wijk aan Zee? Wat dat betreft kunnen we beter zijn zoals het college en de raad van Castricum. Zij hebben alle zoekgebieden voor zonneweides en windturbines van tafel geveegd en gaan nu op zoek naar mogelijkheden voor zonnepanelen op daken. Dat is nog eens lef hebben!

Bijgevoegd een foto van de visualisaties gezien vanuit Wijk aan Zee. Met deze plannen is Wijk aan Zee omringd door horizonvervuiling van windmolens.