Meteen naar de inhoud

Vrij! stelt vragen over verstopte trottoirkolken

We werden door een inwoner erop gewezen dat er erg veel trottoirkolken (putten in de stoep) verstopt zitten in Beverwijk met bladeren en ander vuil. We zijn gelijk op onderzoek uitgegaan en we constateerden dat dit inderdaad het geval is. Dit is erg vervelend voor voetgangers, die last hebben van opspattend water. Daarnaast is het natuurlijk de vraag wat de gevolgen zijn als Beverwijk getroffen wordt door een zeer zware regenbui. We besloten om er gelijk vragen over te stellen! Lees de vragen hieronder terug:

Hierbij verzoeken wij u onderstaande schriftelijke vragen ex Artikel 41 Reglement van Orde aangaande “verstopte trottoirkolken” door te geleiden aan het college van burgemeester en wethouders.

Het valt ons op dat in Beverwijk en Wijk aan Zee veel van de trottoirkolken (putten in de stoep) verstopt zitten met bladeren en ander vuil. Hierdoor loopt het water bij een regenbui niet goed weg en ontstaan er plassen in de goot. Dit is dan weer erg vervelend voor voetgangers op de stoep, wanneer dit water opspat. Mogelijk kan de oorzaak zijn dat de schrobmachine, die de blaadjes uit de goot veegt ook de toegang van de putten dicht veegt. In de bijlage ziet u een foto van zo’n ‘verstopte’ trottoirkolk. Deze foto is genomen op de Vondellaan, maar het probleem komt voor bij heel veel trottoirkolken in Beverwijk en Wijk aan Zee.

  1. Is het bij het college bekend dat een groot aantal van de trottoirkolken in Beverwijk en Wijk aan Zee in meer of mindere mate verstopt zit?
  2. Is er bij het college een oorzaak bekend waarom deze trottoirkolken verstopt zitten?
  3. Op welke wijze en wanneer worden de trottoirkolken momenteel gereinigd en vrij gemaakt?
  4. Wat kunnen de gevolgen zijn van deze verstopte trottoirkolken wanneer Beverwijk en Wijk aan Zee getroffen worden door een (zeer) zware regenbui?
  5. Is het college, gezien de overlast voor voetgangers en de problemen bij zware regenval, bereid om de putten beter of met grotere regelmatigheid te ontstoppen, waardoor dit probleem verdwijnt?

Namens de fractie Vrij!

Kelly Uiterwijk