Meteen naar de inhoud

Vervolg afsluiting Alkmaarseweg-Noord

Na de recente onrust over de afsluiting van de Alkmaarseweg-Noord en wat dit gaat betekenen voor de omliggende wijken stelden wij schriftelijke vragen. Deze vragen zijn beantwoord. Hieronder leest u de belangrijkste antwoorden terug. Vrij! vindt overigens de afsluiting nog steeds een slecht idee. Wordt vervolgd!

Is er recent een nulmeting gedaan naar het aantal verkeersbewegingen? Zo nee, waarom niet?

De gemeente Heemskerk gaat een aantal metingen uitvoeren in de Waterakkers. We hebben in 2019 een aantal metingen uitgevoerd. Deze geven op dit moment een goed beeld van de nul-situatie. Dit houdt verband met de COVID-19 situatie. In juni 2019 is op de Alkmaarseweg (thv nr 517) een meting gedaan. De gemiddelde werkdagetmaaalintensiteit bedroeg toen 6500 motorvoertuigen. In oktober 2020 is ook een meting uitgevoerd, hiervan was de gemiddelde werkdagetmaalintensiteit 5400 motorvoertuigen.

Op welke wijze wordt de toezegging uitgevoerd dat er gelijktijdig met de afsluiting mitigerende maatregelen worden genomen voor de omliggende wijken om overlast en onveilige situaties daar te voorkomen?

Door het plaatsen van de knip voor autoverkeer op de voorgestelde locatie (ten noorden van de Krayenhofflaan) zal er geen doorgaand verkeer meer zijn in de Westertuinen. Het is door de knip op deze locatie namelijk onmogelijk geworden om via de wijk van zuid naar noord te rijden en vice versa. Er wordt vooraf duidelijk gecommuniceerd naar de weggebruiker dat vanaf de datum van de afsluiting geen doorgaand autoverkeer meer mogelijk is. Dit is in 2019 ook gedaan.
Wel nemen we aanvullende maatregelen om overlast van bestemmingsverkeer in de wijk te verminderen en pakken we zaken op die in de wijk spelen en tijdens de inspraakavonden aangedragen zijn. Daarbij kan gedacht worden aan de volgende zaken:

· Maerten van Heemskerckstraat: drukte monitoren, de gemeente Heemskerk gaat in het derde kwartaal van dit jaar monitoren of er meer autoverkeer is op de Maerten van Heemskerckstraat. Op basis van de resultaten wordt er bekeken of er maatregelen nodig zijn.

· Wachttijd bij stoplichten Bleriotlaan, op verzoek van bewoners uit de Pilotenbuurt keken we of we de verkeersregelinstallaties (stoplichten) anders kunnen instellen. Het verkorten van de wachttijd vanuit de Bleriotlaan is tijdens de spits echter niet mogelijk. Daarvoor is het te druk op de Plesmanweg en de Laan der Nederlanden.

· Linksaf slaan vanaf de Plesmanweg naar de Alkmaarsweg weer mogelijk, tegelijk met het aanbrengen van de knip kunnen automobilisten weer vanaf de Plesmanweg linksaf naar de Alkmaarseweg-Noord rijden.

· Onderzoek naar rechtsaf slaan vanaf de Plesmanweg/Laan der Nederlanden, de uitrijstrook voor rechtsaf vanaf de Plesmanweg/Laan der Nederlanden is nu afgesloten. Om (in de huidige situatie) doorgaand autoverkeer niet op de Alkmaarseweg-Noord te laten rijden maar naar de Binnenduinrandweg te geleiden. Nu de knip er definitief komt, willen we de afslag in de toekomst weer mogelijk maken. Dit nemen we mee in het project Vernieuwen asfalt Plesmanweg.

· Verkeersdrukte Hillen Acker onderzoeken, de gemeente Heemskerk gaat in het derde kwartaal de verkeersdrukte op de Hillen Acker onderzoeken. De gemeente gaat daarover in gesprek met de bewoners.

· Uitrit Kuikensweg bij Plesmanweg, de gemeente Beverwijk gaat binnenkort aan de slag met de aanleg van de doorfietsroute op de Kuikensweg. Hierbij kijken we ook naar verbeteringen van de uitrit van de Kuikensweg voor auto’s. De voorbereiding voor de uitvoering hiervan start in het derde kwartaal van dit jaar.

· Verbetering wegdek Plesmanweg en oversteek Gladiolenlaan, een aantal bewoners van Westertuinen klaagden over geluidsoverlast veroorzaakt door de tijdelijke drempel op de Plesmanweg. Ook gaven zij aan dat de fietsoversteek bij de Gladiolenlaan niet veilig is. Beide aspecten neemt de gemeente Beverwijk mee in het project Vernieuwing asfalt Plesmanweg. Er komt een meer geleidelijke drempel voor 50km per uur.