Meteen naar de inhoud

Elza boules kan toch niet verhuizen

We schrokken van het bericht dat Elza Boules niet kan verhuizen en geen overkapping kan realiseren. We stelden direct schriftelijke vragen aan het college. Lees hieronder de vragen terug. Wordt vervolgd.

Vanmorgen zagen wij in het Noord-Hollands Dagblad het artikel: “Streep door droom jeu de boulesclub”, tevens digitaal te lezen via deze link: https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20211103_85009117. Naar aanleiding hiervan hebben wij enkele vragen.

Met het raadsbesluit INT-19-48427 heeft de gemeenteraad besloten een lineaire lening van 50.000 euro ter beschikking te stellen aan Elza Boules. Deze lening had het doel om een overkapping en verhuizing van de jeu de boulesbaan mogelijk te maken.

1) Is deze lening door de gemeente verstrekt?

2) Zaten er voorwaarden aan de besteding van deze lening? Zo ja, wat zijn de gevolgen voor Elza Boules nu de lening niet besteed wordt aan de verhuizing/overkapping?

3) Wat zijn de gevolgen voor het plan Landgoed Adrichem nu Elza Boules niet kan verhuizen?

In het verleden heeft de gemeente met andere sportclubs intensief gewerkt aan (financiële) ondersteuning om hun nieuwe plek binnen Landgoed Adrichem mogelijk te maken.

4) Ziet de gemeente mogelijkheden om met Elza Boules om tafel te gaan om verhuizing en overkapping alsnog mogelijk te maken? Zo nee, waarom niet?