Meteen naar de inhoud

Vragen en beantwoording strandhuisjes

Een deel van de strandhuisjes van Wijk aan Zee wordt door de huidige exploitant overgedragen aan een andere grote partij. Wij maken ons zorgen over de mogelijke gevolgen voor de strandhuisjeseigenaren. Daarom stelden wij vragen. Deze vragen zijn inmiddels beantwoord. De beantwoording stelt ons enigszins gerust en we hopen dan ook dat er geen gevolgen zijn voor de strandhuisjeseigenaren. Natuurlijk blijven we een vinger aan de pols houden. Hieronder leest u de vragen en de antwoorden terug.🍓

1. Is het bij de gemeente bekend dat één van de strandexploitanten voornemens is het contract van 10+10 jaar over te dragen aan een andere partij via verkoop?

Antwoord: Ja, het is bekend dat één van de strandexploitanten een indeplaatsstelling heeft aangevraagd. Een huurovereenkomst kan niet worden verkocht.

2. Is er een aanvraag voor een “in de plaats stelling” van de nieuwe partij ontvangen door de gemeente?

Antwoord: Ja.

3. Worden de contracten tussen strandexploitanten en strandhuisjeseigenaren ook door de nieuwe partij volledig gerespecteerd?

Antwoord: Het contract inclusief de voorwaarden die gesteld zijn voor de huurovereenkomsten met de strandhuisjeseigenaren wordt bij een indeplaatsstelling één-op-één overgenomen door de nieuwe huurder.

4. Is de gemeente voornemens een Bibob-toets uit te voeren naar de aankopende partij?

Antwoord: Het verzoek voor indeplaatsstelling wordt ingediend door de huidige huurder en de beoogde nieuwe huurder en daarna door de gemeente beoordeeld. De nieuwe beoogde huurder moet in het bezit te zijn van geldige ontheffingen en/ofvergunningen. Daar hoort de Bibob-toets ook bij.

5. Is de gemeente voornemens aanvullende voorwaarden op te leggen aan de nieuwe partij om zo de voorwaarden voor een familiestrand en de rechten van de strandhuisjeseigenaren te waarborgen?

Antwoord: In de huidige huurovereenkomst is het gebruik vastgelegd. Dit betekent dat op die manier het strandbeleid in de overeenkomst is opgenomen. In de huurovereenkomst worden eisen gesteld aan de huurovereenkomst die de strandexploitant met de strandhuisjeseigenaren afsluit. Omdat de nieuwe huurderindeplaats treedt van de huidige huurder, gaat alles wat is overeengekomen één-op-één over naar de nieuwe huurder.