Meteen naar de inhoud

Vrij! stelt vragen over woonarken

Al sinds 1937 liggen er woonarken in Beverwijk. In 1958 hebben zij de Ringvaart als ligplaats aangewezen gekregen door de gemeente. Een jaar geleden kregen woonarkbewoners plotseling te horen dat hun ligplaats illegaal is. Dit heeft grote gevolgen, want zonder een ligplaats kunnen zij hun woonark niet verkopen. Van de gemeente kregen ze te horen dat de kwestie onder de aandacht is. Dit is nu bijna een jaar geleden. Vrij! stelt schriftelijke vragen en hoopt op een spoedige oplossing voor de woonarkbewoners. Lees hieronder de vragen terug. We verwachten de beantwoording binnen vier weken.

Hierbij verzoeken wij u onderstaande schriftelijke vragen ex Artikel 41 Reglement van Orde aangaande “ligplaats woonarken” door te geleiden aan het college van burgemeester en wethouders.

Al sinds 1937 liggen er woonarken binnen de gemeente Beverwijk. Per besluit van 10 april 1958 is de westzijde van de Ringvaart, nabij de Wijkermeerweg aangewezen als ligplaats voor woonarken (zie bijlage 1). De gemeente heeft sindsdien altijd gehandeld als zijnde dat deze woonarken er legaal liggen. Voorbeelden hiervan zijn het geen bezwaar hebben tegen vervangen van een bestaande woonark, de baggerwerkzaamheden, aanleg van riolering, opleggen van de OZB-aanslag.

Op 20 april 2021 hebben vertegenwoordigers van de eigenaren van een woonark via een email van een ambtenaar van de gemeente Beverwijk onverwachts vernomen dat hun woonark illegaal ligt aan de Ringvaart. Hierdoor zitten de bewoners in een wurggreep. Al ruim een jaar geeft de gemeente aan dat de situatie ‘onder de aandacht is’, een oplossing is er echter nog niet.

Naar aanleiding hiervan stellen we u de navolgende vragen:

1) Is het college op de hoogte van de situatie waarin de gemeente stelt dat de woonarken aan de Ringvaart illegaal daar liggen?

2) Kan het college onderbouwen op welke gronden de gemeente in een mailwisseling stelt dat de woonarken aan de Ringvaart daar illegaal liggen?

3) Heeft het college kennisgenomen van het besluit van 10 april 1958, waarin de westzijde van de Ringvaart wordt aangewezen als ligplaats voor woonarken?

4) Bent u het met Vrij! eens dat de woonarken sinds 1958 legaal liggen aan de Ringvaart en de gemeente ook in haar handelen de legaliteit nooit in twijfel heeft getrokken? Zo nee, waarom niet?

5) Is de gemeente voornemens op korte termijn de bewoners een bewijs van legaliteit van de ligplaats te verstrekken? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie Vrij!

Kelly Uiterwijk