Meteen naar de inhoud

De november van Vrij!

Na een heel aantal maanden van stilstand door de politieke chaos in Beverwijk was er in november eindelijk weer een enigszins normale vergadercyclus. Allereerst was er de raadsvergadering om de beleidsarme begroting vast te stellen. Vrij! was hier kritisch op, omdat in de begroting ook de inflatie en de stijgende energieprijzen niet verwerkt waren.

Die avond dienden we een amendement in om de hondenbelasting af te schaffen. Dit amendement is -met de stemmen van GroenLinks tegen- aangenomen. Vanaf 1 januari 2023 wordt er in Beverwijk geen hondenbelasting meer geheven.

Diezelfde avond brachten we ook een motie vreemd aan de agenda van de vergadering in. Deze motie roept het college op om rond de Aagtenbelt ook te gaan meten op metalen en Chroom-6. Dit omdat er op de Aagtenbelt een enorme berg staalslakken gestort is en onlangs uit onderzoek gebleken is dat Chroom-3 in staalslakken zich onder bepaalde omstandigheden kan omzetten naar Chroom-6. We verwachten dit onderzoek in de loop van 2023.

In de reguliere raadsvergadering dienden wij een motie in om de speeltuinen in Beverwijk, net als in Wijk aan Zee, schoon te maken. Dit na recentelijk onderzoek van de RIVM waaruit bleek dat bij een andere windrichting de hoeveelheden lood, mangaan en vanadium die ongewenst zijn voor de gezondheid van buitenspelende kinderen, in Beverwijk terecht komen. Ook deze motie werd bijna unaniem aangenomen.