Meteen naar de inhoud

Motie participatieplan Tata Steel aangenomen!

Op donderdag 6 april heeft Vrij! tijdens de raadsvergadering een motie ingediend met het onderwerp Participatie Heracless – project Tata Steel. Deze motie is met een ruime meerderheid -stemmen van de VVD tegen- aangenomen. Het doel van deze motie is een helder en objectief participatietraject voor onze omwonenden in de route naar Groen Staal

Het Heracless – project van Tata Steel staat beter bekend als de route naar Groen Staal, Tata Steel gaat dit onder de omgevingswet uitvoeren. Dit houdt in dat zij zelf een participatietraject opzetten. Dit is een traject waarbij omwonenden, de IJmondgemeenten e.a. worden meegenomen in het proces naar Groen Staal. De IJmondgemeenten worden in deze meegenomen in het participatieproces, omdat zij niet als vergunningverlener zijn aangemerkt. 

Vorige week maandag was er een bijeenkomst voor raadsleden, georganiseerd door Tata Steel. Alhoewel participatie op het niveau van ‘meedenken’ op de participatieladder georganiseerd zou moeten worden volgens dit participatieplan merkten we tijdens deze avond dat het eigenlijk bij informeren bleef. Na een presentatie van Tata Steel was er slechts beperkt tijd voor het stellen van vragen. 

In dit participatieproces is de eerste deadline is voor het geven van een reactie al op 3 mei. Belanghebbenden kunnen tot 3 mei mogelijke oplossingen aandragen, reageren op het participatieplan en suggesties meegeven voor de NRD. Tata Steel gaat aan de hand van deze NRD de milieueffectrapportage uitvoeren, waaruit de gevolgen voor de omgeving duidelijk moeten worden. Later in het proces is er nog ruimte voor het geven van zienswijzen.  

Gezien het grote belang van het onderwerp vindt VRIJ! het belangrijk dat dit participatieproces optimaal wordt ingericht. Waarbij al onze inwoners uitgenodigd moeten worden en actief mee kunnen moeten doen op het gebied van meedenken, wat zelf door Tata Steel is vastgelegd in hun participatieplan. Daarom is Vrij! met een motie vreemd gekomen, deze motie zou het participatieproces verder moeten verstevigen. 

In de motie wordt een 5-tal punten verzocht aan het college:

  1. Om de deelname over het meedenken voor inwoners te beschermen en daarbij heldere kaders te stellen waar een participatiebijeenkomst aan moet voldoen en op welke wijze de inbreng van inwoners objectief wordt meegewogen. 
  2. Om de deelname van inwoners met veel dossierkennis, maar ook andere omwonenden voldoende aan bod te laten komen. 
  3. Het voorzien van de participatie-aanpak van heldere en meetbare kaders, zodat inwoners objectief en onafhankelijk kunnen meedoen in het participatieproces. 
  4. Actief de mogelijkheden tot participatie bij omwonenden onder de aandacht te brengen, waarbij er altijd een contactadres en deadline vermeld wordt. 
  5. Bij de NRD* en de MER** te pleiten voor onafhankelijke metingen.

*De afkorting MER staat voor Mileueffectrapportage hiermee worden de milieueffecten van een plan of een project in beeld gebracht. Waarbij de verwachte gevolgen worden beschreven in een milieueffectrapport. De doelstelling met deze rapportage is om het milieu een plaats te geven in de besluitvorming over een project of plan.

**De afkorting NRD staat voor Notitie Reikwijdte en Detailniveau, deze notitie bepaalt de reikwijdte en het detailniveau van de Milieueffectrapportage. Het is de eerste stap van de MER-procedure (zie hierboven), waarbij de vraag centraal staat welke milieueffecten gaan we onderzoeken en hoe gedetailleerd gaan wij dit doen?

Wilt u meedoen aan het participatieproces? Via deze link kunt u meer informatie vinden over de bijeenkomsten die georganiseerd worden: https://www.tatasteelevents.com/nl/HeraCless-groen_staal

Geeft u liever schriftelijk een reactie? Dat kan ook tot 3 mei via: omgevingsnieuws@tatasteeleurope.com