Meteen naar de inhoud

Schriftelijke vragen over subsidie voor afgelast Young Art Festival

Het Young Art Festival is een festival dat zou worden gehouden op het Landgoed Rorik. Het is een festival waarbij zowel jonge als ervaren makers het terrein voorzien van diverse kunstwerken en waarbij artiesten optreden. Echter, is onlangs gebleken dat het Young Art Festival dit jaar niet door zal gaan, omdat het financiële risico te groot is. 

Uit de eerder gestelde technische vragen over de verstrekking van de subsidie aan het Young Art Festival heeft de fractie van Vrij! begrepen dat de gemeente een voorschot van €20.000 heeft verstrekt. Dit voorschot op de subsidie is specifiek bedoeld voor YAF <playground> en YAF <project>, beiden zijn onderdelen van het Young Art Festival. Het Young Art Festival is voor dit jaar afgelast, waardoor de doelen dit jaar niet bereikt kunnen worden. De gemeente gaat nog beoordelen of deze subsidies teruggevorderd gaan worden, gezien het feit het het festival niet doorgaat.

Naar aanleiding hiervan heeft de fractie Vrij! op dinsdag 11 april enkele, zogenoemde schriftelijke artikel 41 (van het Reglement van Orde), vragen gesteld aan het college:

  • De vragen gaan onder meer over het feit of het college op de hoogte was van het risico dat het festival mogelijk niet door kon gaan, 
  • Of het college op de hoogte was van het mogelijke risico dat de doelen (waarvoor de subsidie was verstrekt) niet behaald konden worden,
  • In hoeverre de wijziging van de locatie van invloed is op de achterblijvende kaartverkoop,
  • Of het college op de hoogte is van de financiële positie van de organisator,
  • Of de gemeente het financiële risico loopt dat de subsidie niet teruggevorderd kan worden op de organisator,
  • Of het college het met Vrij! eens is dat subsidies die voor specifieke activiteiten ter beschikking worden gesteld teruggevorderd moeten worden als de activiteit niet doorgaat, en zo nee, waarom niet,
  • Of het college het met Vrij! eens is dat, nu de maatschappelijke doelen niet behaald worden, de subsidie voor het YAF in 2023 moeten worden teruggevorderd, en zo nee, waarom niet,
  • Welke subsidieregels er gevolgd worden bij het nemen van de beslissing om de subsidie al dan niet terug te vorderen,
  • En of het college voornemens is het YAF in de toekomst wederom een subsidie te verstrekken, en zo ja, op welke gronden zij dit dan wil doen?

Het college beantwoordt de vragen binnen 30 dagen. We houden u op de hoogte over de beantwoording van de vragen.