Meteen naar de inhoud

Ton Limmen over het onderzoek naar dementie

Tijdens de commissievergadering van 19 april stond het Raadsvoorstel onderzoek rekenkamercommissies IJmond: ‘Mensen met dementie en hun mantelzorgers’ op de agenda. Ton Limmen nam namens Vrij! bij dit onderwerp het woord. 

De aanleiding van het onderzoek door de rekenkamercommissie was dat in de IJmond de gemeenten Heemskerk, Velsen en Beverwijk op tal van onderwerpen samenwerken. De rekenkamercommissies hebben tot op heden geen gezamenlijk onderzoek uitgevoerd, maar zij willen daar graag ervaring over opdoen. Men heeft hierbij de voorkeur gegeven aan een onderwerp dat voor elk van de drie gemeenten en rekenkamercommissies relevant is, geen overlap vertoont met recent rekenkameronderzoek en daarnaast qua omvang overzichtelijk is. Op basis hiervan is na verschillende inhoudelijke gesprekken een onderwerp gekozen, namelijk: Gemeentelijke zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. 

De relevantie van dit onderzoek laat zich zien in het feit dat dementie heel dichtbij is. Vrijwel iedereen kent in de directe omgeving wel iemand die aan dementie lijdt of zelf mantelzorger is voor iemand met dementie.

De doelstelling van het onderzoek is om inzicht te geven in de organisatie van de gemeentelijke zorg en de ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het betreft in algemene zin een onderzoek naar de effecitiviteit, doelmatigheid en rechtmatigheid van het beleid. Het onderzoek geeft daarbij ook inzicht in overeenkomsten en verschillen in beleid en uitvoering van de drie gemeenten en de gemeentelijke besluitvorming, hiermee hoopt men te kunnen komen tot concrete verbeterpunten voor de toekomst.

Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek heeft Ton Limmen een aantal vragen gesteld aan de wethouder met de portefeuille Zorg. Deze vragen zijn onder andere over het feit dat er terughoudendheid is om dementie te melden bij de huisarts door huishoudelijke hulpen, welke mogelijkheden zijn er om deze terughoudendheid terug te dringen, zo niet weg te nemen? Ook heeft Ton vragen gesteld over het budget wat niet meegroeit met de toenemende vraag aan zorg. Kleven er risico’s aan vast dat dit ten koste kan gaan van de (noodzakelijke) zorg voor patiënten?