Meteen naar de inhoud

Schriftelijke vragen parkeerkosten

Op 22 juni diende Kelly Uiterwijk, namens de fractie Vrij!, artikel 41 vragen in over het betaald parkeren. In Beverwijk wordt er al een aantal jaren gebruikgemaakt van het systeem Stadsparkeren. Met de Beverwijkse parkeerpas en de daarbij horende app kan er ingelogd worden voor betaald parkeren. 

Tot voor kort was het zo dat wanneer men vergat om uit te checken dat het systeem de gebruiker automatisch om 23:59 uur van dezelfde dag uitlogde. Zo werden gebruikers nooit op extreme parkeerkosten gejaagd. Onlangs is dit voor de zone 3830 (Beverwijk Centrum), zonder melding, aangepast.

Op dit moment worden gebruikers pas om 23:59 uur van de volgende dag uitgelogd, dit houdt in dat wanneer je vergeet uit te checken je ook voor de volledige 2e dag parkeerkosten moet betalen, waardoor de rekening flink op kan lopen. Bij het inloggen met de app kan men wel zien dat je pas de volgende dag automatisch wordt uitgelogd, echter, bij inchecken met de pas bij de parkeerpaal is dit niet zichtbaar. 

De fractie Vrij! heeft hier contact over gehad met Stadsparkeren, waarbij zij aangeven dat zij deze wijzigingen niet doorvoeren. Naar aanleiding hiervan heeft de fractie besloten om de volgende vragen te stellen:

1)  Waarom heeft de gemeente Beverwijk ervoor gekozen om het automatisch uitloggen van gebruikers van Stadsparkeren niet meer om 23:59 uur op dezelfde dag te doen, maar pas op 23:59 uur van de volgende dag? 

2)  Wanneer is deze wijziging doorgevoerd? 

3)  Houdt deze wijziging verband met het nieuwe parkeerbeleid wat het college wil introduceren? 

4)  Waarom is de gemeente geen actieve campagne gestart om gebruikers over deze wijziging te informeren? 

5)  Is het college het met Vrij! eens dat het onwenselijk is dat gebruikers die vergeten uit te loggen nu op hoge extra kosten worden gejaagd, doordat ze pas aan het einde van de volgende dag worden uitgelogd? Zo nee, waarom niet? 

6)  Is het college bereid deze automatische uitlogactie weer terug te brengen naar 23:59 uur van dezelfde dag? Zo nee, waarom niet? 

Wordt vervolgd….