Meteen naar de inhoud

Vrij! komt met initiatiefvoorstel inspreekhalfuur

Tijdens de financiële raad van woensdag 5 juli heeft Kelly namens de fractie Vrij! een initiatiefvoorstel aangekondigd. Dit initiatiefvoorstel ziet toe op het inspreken tijdens de raadsvergaderingen. Op dit moment is het enkel mogelijk om in te spreken bij raadscommissies over onderwerpen die op de agenda staan. Hier brengen wij graag verandering in. Wij willen dat het mogelijk wordt om in te spreken in de raadsvergadering over elk onderwerp dat u maar wilt.

Wat is een initiatiefvoorstel? 

Een initiatiefvoorstel is een eigen voorstel door een gemeenteraadslid, waarbij het gemeenteraadslid aan het college en de raad een suggestie voorlegt over een zelfgekozen onderwerp.

Wat is de aanleiding voor het opstellen van het initiatiefvoorstel?

De gemeenteraad gaat over haar eigen werkwijze en heeft in 2016 het regelement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad vastgesteld. 

In dit reglement van orde worden ook de mogelijkheden van inspraak door inwoners vastgelegd. Inspraak is. Op dit moment enkel mogelijk in raadscommissies en over onderwerpen die op de agenda staan.De fractie

Vrij! vindt het belangrijk dat inwoners betrokken worden bij het bestuur van de stad en wil dat de gemeenteraad laagdrempelig toegankelijk is. Dat is dan ook de reden dat de fractie Vrij! via dit initiatiefvoorstel voorstelt om een hoofdstuk toe te voegen aan het huidige reglement van orde dat het voor inwoners mogelijk maakt om in de raadsvergadering in te spreken over onderwerpen die niet op de agenda staan middels een inspreekhalfuur.  

Wat is de relatie met het collegeprogramma?

In het college uitvoeringsprogramma staat de navolgende passage over het verhogen van participatie door inwoners: ”We willen het meedenken, meepraten en meedoen van de samenleving verder versterken. Daarom experimenteren we met werkvormen, zoals een burgerforum en jongerenpanel. Meer betrokkenheid kunnen we alleen bereiken als de samenleving goed in positie wordt gebracht om mee te doen. We stimuleren en ondersteunen lokale initiatieven en ondernemingszin. Ook horen we graag de mening van mensen die zich minder laten zien en horen. Daarvoor gebruiken we bijvoorbeeld flitspeilingen. Voor kleine burgerinitiatieven stellen we budget beschikbaar.”

Wat zijn de consequenties van het voorgestelde besluit?

Door de vaststelling van dit besluit zal het huidige regelement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2016 worden gewijzigd en wordt de mogelijkheid voor inwoners om in de raadsvergadering in te spreken voor een onderwerp dat niet op de agenda staat middels een inspreekhalfuur toegevoegd.

In september wordt dit initiatiefvoorstel in de gemeenteraad besproken en in stemming gebracht. Wij hopen natuurlijk op steun van andere partijen. Wij houden u op de hoogte of dit initiatiefvoorstel een meerderheid haalt!