Meteen naar de inhoud

Schriftelijke vragen: Waar zijn de Iepenbankjes?

Vrij! heeft geconstateerd dat de Iepenbankjes niet langer op het Stationsplein staan, maar dat deze vervangen zijn door reguliere bankjes.

De Iepenbankjes zijn gemaakt van de meer dan 100 jaar oude monumentale iep die in 2015 gekapt moest worden voor de aanleg van het nieuwe verkeersplein op de kruising Velserweg-Halve Maan. Uit een burgerinitiatief zijn vervolgens deze Iepenbankjes tot stand gekomen.

8 jaar na de kap van de iep lijken deze bankjes nu echter ook verdwenen. Dit leidt voor Vrij! tot de volgende vragen:

  1. Waarom staan de Iepenbankjes niet langer op het Stationsplein?
  2. Waar zijn de Iepenbankjes?
  3. Zijn de Iepenbankjes (onherstelbaar) beschadigd? Zo ja, had dit voorkomen kunnen worden?
  4. Zijn de initiatiefnemers van het burgerinitiatief op de hoogte gebracht van het weghalen van de Iepenbankjes? Zo nee, waarom niet?

De schriftelijke vragen moeten binnen 4 weken beantwoord worden.