Meteen naar de inhoud

Schriftelijke vragen over opduiken rapport Tata Steel

Gisteren heeft Kelly, namens de fractie Vrij!, artikel 41 vragen gesteld over het ‘Rapport over kankerverwekkende PAK’s in relatie tot kooksfabrieken uit 1975’. Eénvandaag heeft de hand weten te leggen op een rapport over de concentraties van PAK’s in de omgeving van de Hoogovens uit 1975. Dit bijna 50 jaar oude rapport legt een direct verband tussen de verhoogde concentraties en de kooksfabrieken. Onze fractievoorzitter was gisteravond tevens in de uitzending van Eénvandaag te zien.

De vragen kunt u hieronder teruglezen:

  1. Is het college bekend met dit rapport uit 1975? Wanneer heeft het college kennisgenomen van dit rapport?
  2. Hoe kan het dat dit rapport nooit eerder benoemd is in de overzichten van rapporten over de gezondheid en emissies rond Tata Steel/Corus/Hoogovens? a. In het rapport wordt gemeld dat het onderzoek wordt voortgezet. Is dit onderzoek in de jaren na 1975 voortgezet? b. Zo ja, heeft dit geleid tot andere rapporten over de hoeveelheden PAK’s of de gezondheid in de omgeving van Hoogovens?  c. Zo nee, waarom is dit onderzoek niet voortgezet? d. Zo ja, in welke lade liggen deze vervolgrapporten?
  3. Welke acties zijn er naar aanleiding van dit rapport in 1975 door de gemeente ondernomen om de impact van de Kooksfabrieken op de omgeving te verminderen?
  4. Is het mogelijk om de destijds gemeten concentraties te vertalen naar (gezondheids)effecten voor inwoners van Wijk aan Zee bij levenslange blootstelling? 
  5. Hoe kan het dat in recente rapporten de in de omgeving aangetroffen hoeveelheden PAK’s niet direct in verband gebracht konden worden met Tata Steel, terwijl in 1975 de causaliteit tussen PAK’s en de Kooksfabrieken al werd aangetoond? 
  6. In het rapport uit 1975 wordt duidelijk dat toen al bekend was dat kooksovenarbeiders een verhoogd gezondheidsrisico hebben. Hoe verhoudt dit zich tot het schrappen van Tata Steel als oorzaak uit een GGD-onderzoek over kankerincidentie in 2021?

48 jaar geleden wordt door dit rapport al de causaliteit tussen de Kooksfabrieken en de uitstoot van kankerverwekkende PAK’s geconstateerd. Daaraan gekoppeld is 48 jaar geleden al bekend dat kooksovenarbeiders een verhoogd gezondheidsrisico hebben. Dit verhoogde gezondheidsrisico is aannemelijk ook van toepassing op omwonenden in de directe omgeving van Tata Steel, met name in Wijk aan Zee (waar de aangetroffen hoeveelheden een factor 5 hoger zijn). 

7. Vindt het college dat ze haar rol, als bewaker van de gezondheid van haar inwoners, goed heeft opgepakt de afgelopen 50 jaar? Zo ja, hoe komt u daarbij? 

Zodra het college van Burgemeester en Wethouders heeft gereageerd informeren wij u daarover!🍓