Meteen naar de inhoud

Alle moties en amendementen aangenomen!

Gisteravond was de laatste raadsvergadering voor het kerstreces. De agenda was bomvol, doordat de coalitie het zwembad en het IKC nog wilden vaststellen in dit jaar en voor de wethouderswissel Van Weel-Rood. Deze wethouderswissel gaat plaatsvinden in januari.

Vrij! is teleurgesteld over het feit dat Beverwijk 19 miljoen euro gaat betalen aan een zwembad dat op Heemskerks grondgebied komt. De raad wilde graag een 60-40 verdeling, omdat Heemskerk veel meer gaat profiteren van dit nieuwe zwembad. Heemskerk hield echter zijn poot stijf, onze wethouders slikten het en ze kwamen met een 50-50 verdeling naar de raad. Een meerderheid van de gemeenteraad ging akkoord met deze financiële verdeling. Er is nog geen financiële dekking voor de 8 ton die dit ons de komende decennia op jaarbasis gaat kosten.

Het Integraal Kind Centrum (IKC), een school met ook een zorgfunctie, komt als het aan de meerderheid van de raad ligt in het park aan de Luxemburglaan te liggen. Vrij! vindt het volkomen onacceptabel om in één van de weinige parken die we hebben een school neer te zetten. Daarnaast vinden we de 12 miljoen die deze school gaat kosten en alle bijbehorende financiële risico’s ook niet te accepteren. Maar het leek gisteren wel kerstmis in de raad en wederom stemde een meerderheid van de raad voor dit plan. We hebben straks geen zwembad, minder parken en geen spaarpot meer in Beverwijk, maar dat boeide de coalitiepartijen weinig.

Vrij! diende gisteravond 6 moties en amendementen in en deze werden allemaal aangenomen. Dat is goed nieuws!

De familiestrandhuisjes op het strand van Wijk aan Zee worden geconfronteerd met een huurverhoging van maar liefst 353%. Vrij! wil graag het karakter van familiestrand behouden en de huurprijzen betaalbaar houden. Het taxatierapport is ons inziens onvolledig en niet toegespitst op de situatie in Wijk aan Zee. Door de aangenomen motie gaat de wethouder in samenwerking met de strandexploitanten en strandhuisjeseigenaren kijken of een herziening mogelijk is.

Het luchtmeetnet in Wijk aan Zee geeft geen volledig beeld. In maart 2022 dienden wij en andere partijen al moties in over het verbeteren van het luchtmeetnet. Dat is tot op heden niet gebeurt. Met de nieuwe motie roepen we expliciet op tot een juridisch meetpunt in de dorpskern van Wijk aan Zee, die ook SO2 en NO2 meet. Meten is immers weten!

In de APV wilde de portefeuillehouder een nieuwe clausule invoegen die het mogelijk zou maken om winkeliers te bestraffen voor winkelwagentjes die in de wijken rondslingeren. Vrij! ziet dat winkeliers er al heel veel aan doen om winkelwagentjes van de straat te halen. Bijvoorbeeld door vakkenvullers een rondje te laten doen of door klanten die een gevonden winkelwagen terugbrengen een zak drop aan te bieden. Deze sanctie vonden wij dan ook niet in proportie. Met een amendement hebben we dit succesvol geschrapt.

De vorige twee raadsperiodes is er stevig ingezet op veiligheid. Het resulteerde in 2019 in een stevig integraal veiligheids- en handhavingsplan toegespitst op Beverwijkse prioriteiten. Helaas kregen we dit keer een veel dunner veiligheidsplan zonder handhavingsplan en met Noord-Hollandse prioriteiten. De beantwoording van de burgemeester in de commissie was goed, maar we wilden toch wat meer houvast. Daarom dienden we een motie in om in de uitvoeringsplannen en het handhavingsplan stevig in te zetten op repressie en op Beverwijkse prioriteiten zoals ondermijning, verwarde personen, drugsoverlast, jeugdoverlast, adresfraude, veilig ondernemen en loverboyproblematiek.

Nu we 19 miljoen storten naar Heemskerk voor het zwembad wilde het college ook gelijk de strategische samenwerking met Heemskerk vastleggen in een bestuursopdracht. In deze bestuursopdracht waren thema’s benoemd, die wederom vooral gunstig waren voor Heemskerk. Zoals dat onze BOA’s in Heemskerk kunnen handhaven, terwijl Heemskerk veel minder BOA’s heeft die in Beverwijk ingezet kunnen worden. Hier staken we een stokje voor met een amendement. De strategische samenwerking moet eerst in kaart worden gebracht door bij de raden op te halen welke thema’s hierbij betrokken moeten worden. Vervolgens moeten de financiële consequenties per gemeente in beeld worden gebracht. Dit geheel wordt dan besproken in een gezamenlijke radenbijeenkomst van Beverwijk en Heemskerk, zodat Beverwijk niet weer benadeeld wordt.

Tot slot haalden we met een amendement een slordige verschrijving uit het raadsbesluit van het MGOIP (meerjaren groot onderhouds investingsplan sport). Door een schrijffout hadden we bijna 75.000 euro teveel in deze pot gestort. Puck Witte ontdekte dit tijdens de raadscommissie en per amendement is deze fout hersteld.

Onze fractievoorzitter stelde ook nog vragen over het armetierige alternatief van een kerstboom op het Stationsplein. In plaats van een kerstboom zijn er wat lampen in een vlaggenmast gehangen. De wethouder gaf aan dat dit was omdat het opkweken en kappen van een boom niet duurzaam is en er bij het kweken veel CO2 vrijkomt en gif gebruikt wordt. Vrij! kwam tot de conclusie dat onder de doorgeslagen duurzaamheidslobby niks meer gezellig mag zijn en komt in januari met een ‘red de kerstboom’-motie, zodat er hopelijk volgend jaar weer een echte kerstboom op het Stationsplein staat.

We wensen u allen hele fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2024!