Meteen naar de inhoud

Een AZC op de Parallelweg 43 en een asielschip? Woensdag 8 mei in de raadscommissie

Gisteravond organiseerden ondernemers van Business Docks een bijeenkomst over de mogelijke komst van een AZC in het pand aan de Parallelweg 43. De ondernemers moesten uit de krant vernemen dat deze locatie door het college was uitgekozen. Naast het aanwijzen van de Parallelweg 43 als locatie voor een AZC wil het college ook een asielschip in de haven neerleggen om de periode tot aan de opening van het AZC te overbruggen.

Vorig jaar wist Vrij! een AZC nog te voorkomen tot de komst van de spreidingswet door middel van een amendement. Helaas dwingt het Rijk gemeenten nu om asielzoekers op te vangen. De taakstelling voor Beverwijk is 226 asielzoekers. Dwang kan pas worden toegepast vanaf 1 juli 2025, dus Beverwijk heeft nog even de tijd. We hoeven zeker niet nu al een asielschip neer te leggen met het risico dat we straks én een asielschip én een AZC hebben.

Woensdag 8 mei om 19:30 uur wordt de locatie van het AZC aan de Parallelweg 43 besproken in de raadscommissie. U kunt komen inspreken! De insteek van Vrij! wordt dat deze locatie niet aangewezen wordt. Men moet terug naar de tekentafel en in overleg met inwoners en ondernemers. Vrij! is tegen de komst van het asielschip en is van mening dat Beverwijk niet vooruitlopend op de dwang al het beste jongetje van de klas moet willen zijn.